Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/84/2015.
Iktatószám:
VJ/84-24/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. H. M. ügyvéd (Herczeg Ügyvédi Iroda) által képviselt Lamepé Agrokémiai Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (7900 Szigetvár, Damjanich u. 29.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt alkalmazandó jogkövetkezmények meghatározása céljából indított megismételt versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Lamepé Agrokémiai Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-t 4.447.000,- Ft, azaz négymillió-négyszáznegyvenhétezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.