Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/067/2015.
Iktatószám:
Vj/067-20/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsaa Dr. K. V. ügyvéd [1] által képviselt Schwabe Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Nádorliget utca 8/E. fszt. 1.), valamint a szintén Dr. K. V. ügyvéd által képviselt Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG (AT-1232 Bécs, Richard Strauss Strasse 13., Ausztria) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/10/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban elrendeltek teljesülésének ellenőrzése céljából megindított utóvizsgálatban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivataleljáró versenytanácsa a Schwabe Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal és Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti.

Jelen végzéssel szemben jogorvoslati kérelemnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] Az ügyvédi meghatalmazást a Vj/67-3/2014. számú irat tartalmazza.