Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím:1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
(06-1) 472-8865, Fax:Ügyszám: (06-1) 472-8860
Vj/57/2015.Iktatószám:
Vj/57-94/2015.

 

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a [személyes adat] jogtanácsos által képviselt Unilever Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182.) eljárás alá vont vállalkozással szemben jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Unilever Magyarország Kft. jogsértő összehasonlító reklámokat alkalmazott, amikor 2015. február 9. és 2015. június 21. között több országos televíziós csatornán és a Cinema City mozikban sugárzott összehasonlító reklámjai nem ellenőrizhető és nem tárgyilagos módon hasonlították össze a Rexona Invisible Black+White izzadásgátló dezodorok és a Nivea Invisible for Black & White izzadásgátló dezodorok hatékonyságát a sárga foltok elleni védelem kapcsán.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi az Unilever Magyarország Kft.–t 30.000.000.- Ft (azaz harminc millió forint) bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.