Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/44/2015.
Iktatószám:
Vj/44-31/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Iroda ( 1118 Budapest, Villányi út 47.) által képviselt SQ INVEST Kft.(1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1.) és a B. G. önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag által képviselt Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult Vj-52/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettség ellenőrzésére lefolytatott utóvizsgálati eljárásban - melyben további ügyfélként résztvett a szintén a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Iroda által képviselt Libri-Shopline Kereskedelmi Nyrt. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) és LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) - meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a 2013. és 2014 években teljesítendő kötelezettségek vizsgálatára indult utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a kérelmet nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, a bíróság azonban a szükségeshez képest a feleket meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.