Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/11/2015.
Iktatószám: Vj/11­-13/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. P. Z. jogtanácsos által képviselt ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. (1138 Budapest, Váci út 175.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Papp András ügyvezető igazgató és K. A. gazdasági igazgató által képviselt Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft. felett annak valamennyi üzletrészének megvásárlásával.