Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/57/2014., Vj/74/2014., Vj/75/2014.
Iktatószám: Vj/57-406/2014.,Vj/74-164/2014., Vj/75-178/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 

 • a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) által képviselt Duna House Franchise Szolgáltató Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.);

 • a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) által képviselt Duna House Holding Nyrt. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.);

 • a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) és a Kádas Ügyvédi Iroda (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által képviselt Biggeorge Holding Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.);

 • a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) és a Kádas Ügyvédi Iroda (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által képviselt Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.);

 • a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) által képviselt HITELCENTRUM Szolgáltató Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.);

 • a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) által képviselt HOME MANAGEMENT Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.);

 • a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) ügyvezető által képviselt REIF 2000 Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.);

 • a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) és a Kádas Ügyvédi Iroda (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által képviselt Belvárosi Irodák Béta Ingatlanközvetítő Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.);

 • a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) és a Kádas Ügyvédi Iroda (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által képviselt BXI Ingatlanközvetítő Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.);

 • a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) és a Kádas Ügyvédi Iroda (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által képviselt HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.);

 • a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) és a Kádas Ügyvédi Iroda (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által képviselt OC & Co. Hegyvidék Ingatlanközvetítő Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.);

 • a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) és a Kádas Ügyvédi Iroda (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által képviselt Otthon Centrum Solutions Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

 • a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) és a Kádas Ügyvédi Iroda (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) által képviselt Otthon Centrum Holding Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmánakfeltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 73/A. §-a szerinti egyezségi kísérlet során az eljárás alá vontaknak a Tpvt. 73/A. § (4) bekezdése alapján az előzetes álláspontra tett nyilatkozatát követően meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 1. a Duna House Holding Nyrt. és az Otthon Centrum Holding Kft. valamint a Duna House Franchise Szolgáltató Kft. és az Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft. közreműködésével létrehozott keresztértékesítési együttműködés keretében 2013. áprilisától 2014. júniusáig egységes, komplex, folyamatos – a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) pontjába és (1) bekezdésébe ütköző – jogsértést valósítottak meg azáltal, hogy összehangolták árpolitikájukat, mely magatartásukhoz kapcsolódóan bizalmas üzleti információkat osztottak meg egymással.

 

 1. Az eljáró versenytanács az I. pontban meghatározott jogsértés miatt kötelezi a(z)

 • Duna House Holding Nyrt.-t 5.280.000,- – azaz ötmillió-kettőszáznyolcvanezer – Ft;

 • Duna House Franchise Szolgáltató Kft.-t 15.620.000,- – azaz tizenötmillió-hatszázhúszezer – Ft;

 • Otthon Centrum Holding Kft.-t 320.000,- – azaz háromszázhúszezer – Ft;

 •  

  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft.-t 11.420.000,- – azaz tizenegymillió-négyszázhúszezer – Ft;

bírság megfizetésére.

Az eljárás alá vontak a bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Duna House Franchise Szolgáltató Kft. az általa létrehozott ingatlanközvetítői franchise hálózat működésére vonatkozó szabályzatokban rögzített,

 1. a hálózat tagjai által alkalmazott megbízási díjak mértékére vonatkozó előírásokkal a Tpvt. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja és (1) bekezdése alapján 2006. és 2015. májusa között tiltott viszonteladási ármeghatározást követett el,

 2. a hálózat tagjainak működési területére vonatkozó előírások a Tpvt. 11. §-a (2) bekezdésének d) pontja és (1) bekezdése alapján 2003 és 2015. májusa között tiltott piacfelosztásnak minősülnek.

 

 1. Az eljáró versenytanács a III. pontban meghatározott jogsértés miatt kötelezi a Duna House Franchise Szolgáltató Kft.-t 28.750.000,- – azaz huszonnyolcmillió-hétszázötvenezer – Ft bírság megfizetésére.

 

Az eljárás alá vont a bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Otthon Centrum Franchising Kft. az általa létrehozott ingatlanközvetítői franchise hálózat működésére vonatkozó szabályzatokban rögzített,

 1. a hálózat tagjai által alkalmazott megbízási díjak mértékére vonatkozó előírásokkal 2008. szeptember 1-jétől 2014. szeptember végéig a Tpvt. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja és (1) bekezdése alapján tiltott viszonteladási ármeghatározást követett el,

 1. a hálózat tagjainak működési területére vonatkozó szabályok 2004-től 2015-ig a Tpvt. 11. §-a (2) bekezdésének d) pontja és (1) bekezdése alapján tiltott piacfelosztásnak minősülnek.

 1. Az eljáró versenytanács az V. pontban meghatározott jogsértés miatt kötelezi az Otthon Centrum Franchising Kft.-t 14.290.000,- – azaz tizennégymillió-kettőszázkilencvenezer – Ft bírság megfizetésére.

Az eljárás alá vont a bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 1. Az eljáró versenytanács nevesíti a Duna House Franchise Szolgáltató Kft.-vel és a Duna House Holding Nyrt.-vel egy vállalkozáscsoportba tartozó, jelen eljárásba ügyfélként bevont alábbi tagvállalkozásokat – mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre:

 1. HITELCENTRUM Szolgáltató Kft.
 2. HOME MANAGEMENT Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
 3. REIF 2000 Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.
 1. Az eljáró versenytanács nevesíti az Otthon Centrum Franchising Kft.-vel és az Otthon Centrum Holding Kft.-vel egy vállalkozáscsoportba tartozó, jelen eljárásba ügyfélként bevont alábbi tagvállalkozásokat – mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre:

 1. Belvárosi Irodák Béta Ingatlanközvetítő Kft.
 2. BXI Ingatlanközvetítő Kft.
 3. HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft.
 4. OC & Co. Hegyvidék Ingatlanközvetítő Kft.
 5. Otthon Centrum Solutions Kft.
 6. Biggeorge Holding Kft.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.