Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/82/2014.
Iktatószám: Vj/82­-15/2014.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. P. K.; 1026 Budapest, Guyon Richard utca 12.) által képviselt GARHARTT Invest 2014 Zrt. (1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. I. épület) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - melyben további ügyfélként részt vett a Scheer Sándor igazgatósági tag által képviselt Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53.), a Scheer Sándor igazgatósági tag által képviselt Market International Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53.) és a Pálffy Zsolt György ügyvezető által képviselt Market Épületszerviz Karbantartó Kft. (1037 Budapest, Bojtár utca 53.) - meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a GARHARTT Invest 2014. Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Market Építő Zrt., a Market International Zrt. és a Market Épületszerviz Karbantartó Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.