Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/12/2024.
Iktatószám: VJ/12-10/2024.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Csontos Péter Ügyvédi Iroda (1119 Budapest, Etele út 57.; KRID: 19344274) által képviselt HOFER MAGYARORSZÁG INGATLAN Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a SZILVÁSI ÉS TÁRSAI Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 2., KRID: 11722120), meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a HOFER MAGYARORSZÁG INGATLAN Kft. vállalkozásnak a SZILVÁSI ÉS TÁRSAI Kft. tulajdonában álló, Kecskemét, Izsáki út 4/B. szám alatti ingatlan bérleti jogának, mint vállalkozásrésznek megszerzésével megvalósuló összefonódása nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar