Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/3-6/2024.

A Gazdasági Versenyhivatal a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda (1056 Budapest, Váci u. 81., eljáró ügyvéd: dr. Sz. D.) által képviselt LEAD VENTURES Alapkezelő Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a LEAD VENTURES Alapkezelő Zrt.-nek a Solva II Magántőkealap feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével, és ennek következményeképpen, a LEAD VENTURES Alapkezelő Zrt.-nek és a CATO Investments Kft.-nek a Ganz-MaVag International Kft. feletti közös közvetett irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2024. január 23.