Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/9-6/2023.

 

A Gazdasági Versenyhivatal a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) helyetteseként eljáró dr. Arányi Dániel Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) és Kutai Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) által képviselt MOL RES Investments Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.), Főnix Magántőkealap (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.; képviseletében eljár: Diófa Alapkezelő Zrt.), és Riverland Magántőkealap (1133 Budapest, Váci út 110.; képviseletében eljár: Indotek-Investments Alapkezelő Zrt.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a MOL RES Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. feletti közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2023. március 10.