Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/43-6/2023.

A Gazdasági Versenyhivatal a Moore Legal Kovács Ügyvédi Iroda (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 5. 2. em.; képviseli: dr. K. M. ügyvéd) által képviselt Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Hiventures Zrt. által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealapnak, valamint az Electron Holding Zrt.-nek, a Helionergy Deimos Kft., a Helionergy Oberon Kft., a Helionergy Sigma Kft., valamint az Euronergy Rho Kft. feletti közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2023. október 27.