Nyomtatható verzió PDF formátumban

KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/47/2022.
Iktatószám: VJ/47-100/2022.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda (1122 Budapest, Városmajor u. 46/A fszt. 2., cégkapus elérhetősége: 18201361) által képviselt Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. (1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.) és a szintén Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Biokultúra Szövetség (1132 Budapest, Visegrádi utca 53. III. em. 1.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben az üzletfelek megtévesztése tilalmának és üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti gyakorlat alkalmazása tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

−    a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. 2015. március 30. napjától 2023. január 30-ig a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt tényállás megvalósításával megsértette a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, mivel 

  • a piaci helyzetére vonatkozóan olyan állításokat tett (pl. „az egyetlen hazai biotanúsítványt kiállító cég”, „az egyetlen magyar biogazdálkodást tanúsító és ellenőrző szervezet”), amelyekkel az üzletfeleket megtéveszthette, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló információk szerint az érintett piacon más vállalkozás is nyújtja ezen szolgáltatást,
  • a piaci részesedésével kapcsolatban megtéveszthette az üzletfeleket, tekintettel arra, hogy az üzleti kommunikációjában feltüntetett részesedési adatok esetében nem jelölte meg pontosan, hogy az melyik évre, valamint milyen területekre, továbbá milyen vállalkozástípusra értendő,

−    a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. 2015. március 30. napjától 2023. január 30-ig megsértette a Tpvt. 9. §-át, mivel azt az üzenetet közvetítette az üzletfelei felé, hogy az ökogazdálkodók pályázatai során a támogatás feltétele a vele való szerződéskötés, szerződés fennállása, a pályázatok azonban ilyen kikötést nem tartalmaztak,

  • alap-feltételrendszerének kommunikációjával azt sugallta az üzletfeleknek, hogy a tanúsítás során az abban foglaltaknak kell megfelelniük, ugyanakkor a tanúsításra, illetve ellenőrzésre feljogosított vállalkozások az ún. biotanúsítás során a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést vizsgálják,
  • az ökogazdálkodásban használt növényvédő szerek, termésnövelő anyagok és növényvédő szernek nem minősülő termékek (továbbiakban: szerlista) kapcsán saját listát állított össze, amelyet úgy kommunikált az üzletfelek felé, mintha az lenne a mindenki által alkalmazható lista, holott ezt a listát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) állíthatja össze,

−    a Magyar Biokultúra Szövetség 2015. március 30. és 2023. január 30. között a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt tényállás megvalósításával megsértette a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, mivel a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. piaci részesedésével kapcsolatban az üzleti kommunikációjában feltüntetett részesedési adatok esetében nem jelölte meg pontosan, hogy az melyik évre, valamint milyen területekre, továbbá milyen vállalkozástípusra értendő.

A jogsértés megállapításán túlmenően az eljáró versenytanács a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft.-vel és a Magyar Biokultúra Szövetséggel szemben a Tpvt. 76. § (1) bekezdés l) pontja alapján figyelmeztetést alkalmaz.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontakat, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül (hitelesen, részletesen dokumentálva) igazolják a megfelelési programjuk működését, a fentiek megvalósítását, illetve megkezdését.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar