Nyomtatható verzió PDF formátumban

KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/35/2022.
Iktatószám: VJ/35-106/2022.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11., KRID: 18625213) által képviselt Deutsche Lotto- und Sportwetten Limited (Level 5, St Julians Business Centre, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3153, Malta) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Deutsche Lotto- und Sportwetten Limited eljárás alá vont

I. online szerencsejáték szervezésére jogosult, másik meghatározott vállalkozás által nyújtott szolgáltatásaihoz, amelyek a Szerencsejáték Zrt. által szervezett Hatos Lottó, Skandináv lottó, Kenó játékok, illetve Magyarországon a Szerencsejáték Zrt. által szervezett EUROJACKPOT játékok, hasonló szolgáltatásainak kereskedelmi kommunikációját

  • az EUROJACKPOT és az EUROJACKPOT GO játék esetében 2019. február 28. napjától,
  • a „Skandináv lottó+” játék esetében 2021. december 21-től 2023. április 15-ig, míg
  • a „Hatoslottó Plusz” és a „Keno24/7” játék esetében 2021. december 21-től 2023. április 25-ig

olyan szándékosan megtévesztő módon tette közzé, hogy a fogyasztó azt gondolhatta, hogy a szolgáltatást – a valóságtól eltérően – ugyanaz a vállalkozás, a Szerencsejáték Zrt. nyújtja, így megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) Melléklet 13. pontjában foglaltakat és ezzel megsértve az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat;

II. a fogyasztók számára 2019. február 18-tól 2023. szeptember 7-ig érthetetlen, illetve félreérthető módon jelenítette meg a szolgáltatást ténylegesen nyújtó, honlapot üzemeltető vállalkozás, azaz a saját cégnevét és elérhetőségét, amely alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg megvalósítva ezáltal az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglaltakat és ezzel megsértve az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Az eljáró versenytanács a jogsértések megállapítása mellett 345.000.000,- Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió forint versenyfelügyeleti bírság egyösszegű megfizetésére kötelezi, amely összeget az eljárás alá vont a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül[1]. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A jogsértések megállapítása és a bírságkiszabás mellett, tekintettel arra, hogy a Lottoland az EUROJACKPOT és az EUROJACKPOT GO esetében önként nem hagyott fel a jogsértő gyakorlattal és ezen gyakorlatát a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) ideiglenes blokkolását követően akár folytathatná is, a Tpvt. 76. § (1) bekezdésének h) pontja alapján megtiltja az EUROJACKPOT és EUROJACKPOT GO játékok további szervezését és kötelezi a Tpvt. 76. § (1) bekezdésének i) pontja alapján, hogy igazolja 2024. szeptember 30-ig vagy ha az hamarabb következik be akkor az SzTFH ideiglenes blokkolásának megszűntét követő 30 napon belül az eltiltásnak való megfelelést.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar