Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/17-6/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14., eljáró ügyvéd: dr. S. I.) által képviselt Főnix Magántőkealap (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25., képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Diófa Alapkezelő Zrt. által képviselt Főnix Magántőkealapnak a Kallos Holding Kft.-n keresztül a Kallos Cosmetics Kft. és a JIN Kereskedelmi Kft. feletti egyedüli negatív irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn. A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. május 6.