Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u 1-3.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/47/2021.
Iktatószám: VJ/47-65/2021.

Betekinthető változat!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) által képviselt Dante International S.A. (Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6.) és Extreme Digital – eMAG Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben a VJ/50/2018. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat mellékletének I. és II. pontjában előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálati eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a VJ/50/2018. számú versenyfelügyeleti eljárást lezáró határozat mellékletének I. és II. pontjaiban előírt kötelezettségeket nem teljesítették maradéktalanul, ugyanis

  • az ajánlott árak feltüntetését illetően az eljárás alá vontak nem megfelelően teljesítették a Határozat mellékletében foglalt I.1.ii. kötelezettséget, mivel nem biztosították, hogy az ajánlott árak feltüntetésére (akár az eljárás alá vontak, akár a marketplace partnerek által) csak akkor kerülhessen sor, ha azok megfelelnek a piacon más kereskedők által szokásosan alkalmazott áraknak;
  • az ÁSZF-ek kötelezés I.2. pontja szerinti módosítására a beszállító által ajánlott ár tekintetében csak jelentősebb késedelemmel került sor;
  • az I.4. pontban foglalt, a marketplace partnerekkel való kapcsolatra irányadó szerződéses dokumentumok módosításával kapcsolatos kötelezettséget részben késedelmesen teljesítették;
  • a Határozat mellékletének I.5. pontjában foglalt belső, illetőleg a marketplace partnerek felé irányuló tájékoztatási, oktatási kötelezettségek körében elmulasztották a beszállító által javasolt ár alkalmazásával kapcsolatos azon feltétel közlését, hogy annak a piacon ténylegesen alkalmazott árszínvonalat (is) kell tükröznie;
  • a Határozat mellékletének II. pontjában foglalt kompenzációs kötelezettségüket csak részben teljesítették, mivel a kuponok beváltását bizonyos időszakokban és bizonyos termékköröket érintően nem biztosították.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel 50.000.000 Ft (azaz ötvenmillió forint) bírságot szab ki az eljárás alá vontakkal szemben, melynek megfizetésére az eljárás alá vontakat egyetemlegesen kötelezi. A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája[1] javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/gvh/fizetesi-kotelezettsegek-teljesitesevel-kapcsolatos-bankszamla-adatok/fizetesi-kotelezettsegek-teljesitesevel-kapcsolatos-bankszamla-adatok

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar