Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/27/2021.
Iktatószám: VJ/27-33/2021.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. P. J. Ügyvédi Iroda által képviselt MEDITOP Gyógyszeripari Kft. (2097 Pilisborosjenő, Ady Endre u. 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. eljárás alá vont vállalkozás 2021. január 15. napjától 2021. június 17. napjáig a Co-VIT Multivitamin étrend-kiegészítő termék kereskedelmi kommunikációja során a kommunikációs eszköz COVID-19 járványra utaló elemeinek (a terméknév, a képi elemek, a koronavírus megelőzésére felhívó szlogen, szakemberek ajánlása és egyidejűleg nemzetközi ajánlások) együttes megjelenítésével, tudományos igazolás nélkül azt sugallta a fogyasztók számára, hogy a termék specifikusan alkalmas a koronavírus megelőzésére, mellyel megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt magatartást és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt kötelezi az eljárás alá vont MEDITOP Gyógyszeripari Kft.-t 15.200.000 Ft (azaz tizenötmillió-kettőszázezer forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Egyebekben az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. eljárás alá vont vállalkozás 2021. január 15. napjától 2021. június 17. napjáig a Co-VIT Multivitamin étrend-kiegészítő termék kereskedelmi kommunikációja során a termékkel kapcsolatosan alkalmazott termék-specifikus egészségre vonatkozó állításai (különösen „A Co-VIT Multivitamin filmtabletta összetevői hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez.”, „Támogassa immunrendszerét!”) nem ütköznek az Fttv. 6. § (1) bekezdésének bj) pontjába és a 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjába, így pedig nem jogsértőek.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.