Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím:1534 Budapest, Pf. 958.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/23/2021.
Iktatószám: VJ/23-155/2021.

 Betekinthető!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a One Billion Kft. (1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fsz. 2., KRID azonosító: 25485648),
 • a B&B Media Group Kft. (1076 Budapest, Garay utca 45. 01. em. 120. ajtó, KRID azonosító: 22956105),
 • a BLUE DEVELOPMENT Kft. (2045 Törökbálint, Kastély utca 7., KRID azonosító: 25981577),
 • a Nexus Entertainment Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall Street 21., KRID azonosító: 25856640),
 • a Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi u. 30.) által képviselt CLIQUE AGENCY Bt. (6726 Szeged, Túzok utca 3/D.),
 • a Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi u. 30.) által képviselt Tihanyi Péter e.v. (1134 Budapest, Lőportár 20/B. 3. emelet 11. ajtó, nyilvántartási száma: 52538805),
 • Tihanyi Csilla e.v (8330 Sümeg, Fehérkő utca 7., nyilvántartási száma: 52230167) és
 • Kamarás Norbert e.v. (3261 Abasár, Dózsa György út 15., nyilvántartási száma: 55452184)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

I.

 • a One Billion Kft. a honlapján, valamint a Facebook és Instagram közösségi oldalain 2020. május 26-tól alkalmazott „Három év alatt piacvezetők lettünk Magyarországon (…)”, továbbá a Facebook közösségi oldalán 2020. december 30. napján [SZEMÉLYES ADAT] bejegyzésének megosztása melletti leírásban szereplő „Azt kell a srácokról tudni, hogy Sportfogadási tippek tanácsadásával foglalkoznak és Magyarországon Ők a legnagyobbak és legjobbak.” állításokkal;
 • a B&B Media Kft. a [SZEMÉLYES ADAT] Facebook és Instagram közösségi oldalain 2020. november 29-én „Azt kell róluk tudni, hogy sportfogadási tippek tanácsadásával foglalkoznak. 4,5 éve vannak a piacon és piacvezetők Magyarországon!”, a 2021. április 7-én az Instagram oldalon „a @sportandtip_official srácok a legjobb mérkőzés elemzők egész Magyarországon”, a 2021. április 17-én a Facebook és a 2021. április 18-án az Instagram oldalakon „Magyarország legjobb Bookmakereivel dolgozom @sportandtip_official srácokkal!”, a május 12-én a Facebook és Instagram közösségi oldalain a „Mára a @sportandtip_official Magyarország legsikeresebb fogadóirodájává vált!” közzé tett állításokkal;
 • Tihanyi Csilla egyéni vállalkozó a [SZEMÉLYES ADAT] Instagram oldalán 2020. november 26. napján közzétett „Nagyon profik a srácok. 4,5 éve vannak a piacon és piacvezetők Magyarországon. Egyszerűen nincs tőlük jobb!” bejegyzéssel;
 • Tihanyi Péter egyéni vállalkozó a [SZEMÉLYES ADAT] Instagram oldalán 2021. február 25-én közzétett videóbejegyzésben alkalmazott „A Sport&Tip-es srácok profi Sport tanácsadással foglalkoznak és ők a legjobbak és a legnagyobbak Magyarországon.”, a 2021. május 5-én „ ...a kezdjen el játszani Magyarország legprofibbjaival”, és a 2021. januárjában „Ők a piacvezetők Magyarországon„, story-kban alkalmazott állításokkal;
 • a Nexus Entertainment Kft. az [SZEMÉLYES ADAT] Facebook és Instagram közösségi oldalain 2020. december 5. napján közzétett bejegyzésében alkalmazott „Azt kell tudni róluk, hogy sportfogadási tippek tanácsadásával foglalkoznak és Ők a legnagyobbak Magyarországon.” állításokkal

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjának megvalósításával megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat;   

II.

 • a One Billion Kft. 2020. május 15-től az általa nyújtott sportfogadás tanácsadási szolgáltatásban elérhető „Extra Biztonságos” csomag elnevezéssel, a csomagleírásában az „Akik hosszútávon biztonságosan szeretnének pénzt keresni.”, a „30 nap alatt 300-400%-os profit érhető el ezzel a stratégiával”, továbbá a „Money Back Guarantee” csomag leírásában a „100% profit 30 nap alatt!”, valamint „A sportfogadás nem a szerencsén múlik” állítással, illetve a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi „biztonságos” kijelentéssel, valamint a tippjei sikerarányára, az elérhető nyeremények mértékére vonatkozó kereskedelmi kommunikációkkal;
 • a Blue Development Kft. 2020. december 30. és 2021. január 23-a közötti időszakban a [SZEMÉLYES ADAT] Facebook és Instagram közösségi oldalain az 1. számú mellékletben bemutatott kereskedelmi kommunikációiban a One Billion Kft. sportfogadás tanácsadási szolgáltatása tippjei sikerarányára, az elérhető nyeremények mértékére és a szolgáltatással összefüggésben tett „biztos” és „biztonságos” sugalmazásokkal;
 • a Nexus Entertainment Kft. 2020. december 5. és 2020. december 28-án a [SZEMÉLYES ADAT] Facebook és Instagram közösségi oldalain az 1. számú mellékletben bemutatott kereskedelmi kommunikációiban a One Billion Kft. sportfogadás tanácsadási szolgáltatása tippjei sikerarányára, az elérhető nyeremények mértékére és a szolgáltatással összefüggésben tett „biztonságos” állításokkal;
 • a Clique Agency Bt. és Kamarás Norbert egyéni vállalkozó 2020. október 15. - 2020. december 29. közötti időszakban [SZEMÉLYES ADAT] Facebook és Instagram közösségi oldalain az 1. számú mellékletben bemutatott kereskedelmi kommunikációiban a One Billion Kft. sportfogadás tanácsadási szolgáltatása elérhető nyeremények mértékére és a szolgáltatással összefüggésben tett „biztonságos” állításokkal;
 • [SZEMÉLYES ADAT] és Tihanyi Csilla egyéni vállalkozó 2020. november 14. - 2022. február 19-a közötti időszakban [SZEMÉLYES ADAT] Instagram oldalán az 1. számú mellékletben bemutatott kereskedelmi kommunikációikban a One Billion Kft. sportfogadás tanácsadási szolgáltatása tippjei sikerarányára, az elérhető nyeremények mértékére és a szolgáltatással összefüggésben tett „extra biztonságosan” állításokkal;
 • a B&B Media Group Kft. 2020. november 29. - 2021. szeptember 20. közötti időszakban [SZEMÉLYES ADAT] Facebook és Instagram oldalán az 1. számú mellékletben bemutatott kereskedelmi kommunikációikban a One Billion Kft. sportfogadás tanácsadási szolgáltatása tippjei sikerarányára, az elérhető nyeremények mértékére és a szolgáltatással összefüggésben tett „biztos” és „biztonságos” sugalmazásokkal

az Fttv. 6. § (1) bekezdés bg) és bh) pontjainak megvalósításával megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat;   

III.

 • a One Billion Kft. és a Blue Development Kft., a B&B Media Group Kft., a Nexus Entertainment Kft., a Clique Agency Bt., Kamarás Norbert, Tihanyi Péter és Tihanyi Csilla egyéni vállalkozók a 2020. október és 2021 június közötti időszakban a Facebook és/vagy Instagram felületeken megjelenített kommunikációi, amelyek a kommunikáció megjelenítésével kapcsolatos gazdasági érdekeltséget nem, vagy nem megfelelően tüntették fel (az 1. számú melléklet „gazdasági érdekeltség feltüntetése” elnevezésű oszlopában a „nincs utalás” és a „nem megfelelő” jelölésű kereskedelmi kommunikációk)

az Fttv. melléklet 11. pontjában foglalt tényállás megvalósításával megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakat.    

IV.

Az eljáró versenytanács a fenti magatartásokra tekintettel a jogsértés megállapítása mellett a One Billion Kft. eljárás alá vontnak megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételét követően. Az eljáró versenytanács kötelezi a One Billion Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 2 hónapon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogyan felelt meg az eltiltásnak, ennek körében minimálisan csatolja az eltávolított kereskedelmi kommunikácóit, és az eltávolítás idejét és tartalmát is igazoló bizonyítékokat.

V.

A fentieken túl az eljáró versenytanács versenyfelügyeleti bírságot szab ki az eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben, az alábbiak szerint

 • a One Billion Kft.-t 9.003.800,- Ft (azaz kilencmillió-háromezer-nyolcszáz forint);
 • a B&B Media Group Kft. 5.153.800,- Ft (azaz ötmillió-százötvenháromezer-nyolcszáz forint);
 • a BLUE DEVELOPMENT Kft.-t 1.220.000,- Ft (azaz egymillió-kétszázhúszezer forint);
 • a Nexus Entertainment Kft.-t 1.590.000,- Ft (azaz egymillió-ötszázkilencvenezer forint);
 • A CLIQUE AGENCY Bt.-t 530.000,- Ft (azaz ötszázharmincezer forint);
 • Kamarás Norbert e.v.-t 490.800,- Ft (azaz négyszázkilencvenezer-nyolcszáz forint).
 • Tihanyi Péter e.v.-t 515.200,- Ft (azaz ötszáztizenötezer-kétszáz forint);
 • Tihanyi Csilla e.v-t 729.600,- Ft (azaz hétszázhuszonkilencezer-hatszáz forint);

versenyfelügyeleti bírság egyösszegű megfizetésére kötelezi, amely összeget az eljárás alá vontak a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

Az 1. sz. mellékletet Excel formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

A 2. sz. mellékletet Excel formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar