Nyomtatható verzió PDF formátumban

Cím: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/22/2021.
Iktatószám: VJ/22-114/2021.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a PROVARIS Liber Ügyvédi Iroda és a Bereczki Tamás Ügyvédi Iroda által képviselt ContextLogic B.V. (Schiphol Boulevard 195, 1118 BJ, Schiphol, Hollandia) és a PROVARIS Liber Ügyvédi Iroda és a Bereczki Tamás Ügyvédi Iroda által képviselt ContextLogic Inc. (Sansome Street 40 FL, 94104 San Francisco, Amerikai Egyesült Államok) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult VJ/22/2021. számú eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – az eljárás alá vontakat a jelen határozat melléklete szerinti kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

_________________________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar