Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/36-7/2021.                                                                                                                                        

 

A Gazdasági Versenyhivatal az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvédek: dr. M.Z. és dr. Cs.B.) által képviselt Bonitás Kockázati Tőkealap II. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. épület),  a Hiventures Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) által kezelt MFB Növekedési Tőkealap (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) és a Hiventures Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) által kezelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Bonitás Kockázati Tőkealap II.-nek, az MFB Növekedési Tőkealapnak a PSC CEE Kft. feletti, annak egyik jelenlegi közös irányítójával a Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealappal  közös közvetlen irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn. A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. június 16.