Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Iktatószám: ÖB/16-6/2021.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal a bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda (1143 Budapest Stefánia út 101-103., eljáró ügyvéd: dr. B. R.) által képviselt Hitachi Capital Polska sp. z o.o. (02-797 Varsó, Franciszka Klimczaka utca 1, Lengyelország) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Hitachi Capital Polska sp. z o.o.-nak az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. március 19.