Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/77/2012.
Iktatószám: Vj/077-23 /2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. E. ügyvéd (SBGK Ügyvédi Iroda) által képviselt GlaxoSmithKline Gyógyszer- és Egészségvédelmi Termékek Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, illetve jogsértő reklámozás miatt indult eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a GlaxoSmithKline Gyógyszer- és Egészségvédelmi Termékek Kft. 2012. május 1. és 2012. június 10., valamint 2012. július 10. és 2012. augusztus 12. között meg nem engedett reklámtevékenységet folytatott azáltal, hogy a Panadol Rapid 500 mg filmtabletta elnevezésű vény nélkül kapható gyógyszer hatását televíziós reklámjában nem az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be, amikor azt az üzenetet sugallta, hogy a termék 5 percen belül elkezd hatni.

Az eljáró versenytanács a GlaxoSmithKline Gyógyszer- és Egészségvédelmi Termékek Kft.-t 2.300.000 Ft (kétmillió-háromszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a televíziós reklámon kívüli reklámeszközök tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.