Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/076-020/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda által képviselt Remobo Holdings Limited (Ciprus, Nicosia) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként érintett a szintén az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda által képviselt Schneider-Group, A.S. (Csehország; Plzeň) - tárgyalás tartása nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Remobo Holdings Ltd irányítást szerezzen a Schneider-Group felett az 1. bekezdés szerinti tranzakció megvalósításával.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, jogorvoslati kérelemnek van helye. A kérelmet a Fővárosi Bíróság peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.