Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/127-022/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró Versenytanácsa a Hidas Anna ügyvezető igazgató által képviselt Aeroviva Utazási Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának sérelme tárgyában indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az Aeroviva Utazási Szolgáltató Kft. a 2009. és 2010. években alkalmazott, utazási ajánlatait népszerűsítő kereskedelmi kommunikációiban a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • utazási termékeinek kiemelt, "akciós" ára mellett megalapozatlanul tüntette fel azok - értékükben magasabb - "alapárát", áthúzással jelölve, valamint

  • a kínált utazási termékek szolgáltatási színvonaláról olyan írásos és képi információkat közölt, melyek nem feleltek meg az utazás helyszínén tapasztaltaknak.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.