Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/112-018/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. H.-B. Z. ügyvéd (Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda) által képviselt Berlin Chemie / A. Menarini Kft. (Budaörs) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont 2010 májusa és 2010. november 15. között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az Ibustar gyógyszerkészítmény népszerűsítése érdekében alkalmazott IBDZ 100503 kódjelű betegtájékoztató szórólapon feltüntetett állításokkal.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.