Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/48-019/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szabó László Ügyvédi Iroda által képviselt Rossmann Magyarország Kft. (Vecsés) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése tárgyában indult Vj-48/2009. ügyszámú versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.