Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-032-015/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Berke & Molnár Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt Magyar Posta Életbiztosító Zárkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyalás tartását követően - meghozta az alábbi

határozatot.

A versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont 2007 márciusa és 2008. augusztus 31. között a PostaHozamŐr Plusz termékének biztonságosságával és a termék ajánlott befektetési időtartamával kapcsolatosan a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított.

A versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást 5.000.000 (azaz ötmillió) forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles befizetni.

A határozat felülvizsgálata a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhető.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.