Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult Magyar Posta Életbiztosító Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-032/2009. ügyszámon eljárást indított a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. március 4-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. ellen, mert nevezett vállalkozás az általa értékesített PostaHozamŐr Plusz termékek biztonságosságával kapcsolatosan téves állításokat közölt, melyek több formában is elérhetők voltak a fogyasztók számára. A vizsgálat kiterjed a fenti termékekre vonatkozó teljes tájékoztatási gyakorlatra, azaz a termék értékesítésének megkezdésétől 2008. augusztus 31-éig valamennyi, az eljárás alá vont vállalkozás által közzétett, elérhetővé tett, illetve a fogyasztók részére megküldött közlésre.

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. fenti magtartásával valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 17.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu