Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-094-017/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. V. T. ügyvezető igazgató által képviselt Kinizsi Bank Zrt. (Veszprém) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Kinizsi Bank Zrt. 2009. április 6. és május 4. közötti betétgyűjtési akciója során a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert a vizsgált kampánya során alkalmazott egyes kommunikációs eszközein arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy a kamat mértéke 11 %, azonban a hirdetett kamat elérését korlátozó további lényeges információról nem adott tájékoztatást.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.