Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/074/2008/025.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Sz. K. ügyvéd (Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda) által képviselt E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (a 2009. január 21-iki névváltozást megelőzően E.On Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.) (Debrecen) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult megismételt eljárásban megtartott tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított meg, amikor 2001. év során az önkormányzatoknak nyújtott közvilágítási célú szolgáltatás keretében a hosszú távú áramvásárlási szerződések önkormányzatok általi megszüntetéséhez indokolatlanul hátrányos jogkövetkezményeket kapcsolt.

A Versenytanács kötelezi az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt-t 45.000.000 Ft (negyvenötmillió) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.