Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-115/2008/140.

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a dr. Szabó & Mater Ügyvédi Iroda (Budapest) és B. P. ügyvezető által képviselt Euro Correct Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

A versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont fogyasztói csoportokat szervező, működtető tevékenységét 2008 januárja és 2008. augusztus 31. között a nyomtatott sajtóban megjelent tájékoztatásaival a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon népszerűsítette.

A versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást 41.618.100 (azaz negyvenegymillió-hatszáztizennyolcezer-egyszáz) forint bírság megfizetésére a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára, melyet részletekben is teljesíthet az alábbiak szerint

  • a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 11.618.100 Ft (azaz tizenegymillió-hatszáztizennyolcezer-egyszáz forint) részletet,

  • majd ezt követően három alkalommal, minden hó 30. napjáig további 10.000.000 Ft (tízmillió forint) részletet köteles fizetni.

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás - egy összegben - esedékessé válik.

Az eljárás alá vont a határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.