Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-124/2008/16.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bonitas 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. és Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt. eljárás alá vont vállalkozások ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett Tendre Takarmányipari Kft. - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

  • A Versenytanács megállapítja, hogy a Bonitas 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. és a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt. elmulasztotta a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni a Tendre Takarmányipari Kft. feletti közös irányítás megszerzéséhez. Ezért a Bonitas 2002 Befektető és Tanácsadó Kft-vel szemben 17.000.000.- (Tizenhétmillió) forint bírságot szab ki, amit a határozat közlésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.

  • A Versenytanács engedélyezi az 1) pont szerinti közös irányításszerzéssel megvalósított összefonódást.

  • A Versenytanács kötelezi a Bonitas 2002 Befektető és Tanácsadó Kft-t és a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt-t, hogy a határozat közlésétől számított 30 napon belül fizessenek meg 1.000.000.- - 1.000.000.- (Egy-Egymillió) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díj bevételi számlájára.

  • E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.