Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-30/2008/29.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Naturlife System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Eger) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács elrendeli a 2008. június 19-én kelt Vj-30/2008/18. számú határozatának végrehajtását.

A Versenytanács kötelezi a Naturlife System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t végrehajtási bírság megfizetésére. A végrehajtási bírság napi összege 30.000 (azaz harmincezer) Ft. A végrehajtási bírság megfizetése mindaddig terheli eljárás alá vont vállalkozást, amíg kötelezettségét nem teljesíti. A végrehajtási bírságot a kötelezett vállalkozás e végzés kézhezvételétől számított 30. napon köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára. A még nem teljesített kötelezettség miatt teljesítendő bírság megfizetése mindig az előző esedékességet követő 30. napon válik esedékessé.

Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.