Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-47/2008/34.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az FHB Életjáradék Zrt. Budapest eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az FHB Életjáradék Zrt. jogsértő magatartást tanúsított 2007. február és 2008. április között, amikor életjáradék és jelzálogjáradék termékéről a fogyasztó megtévesztésére alkalmas állításokat tett.

A Versenytanács 19.000.000 Ft (Tizenkilencmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi eljárás alá vont vállalkozást.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági versenyhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.