Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-182/2007/41.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. V. jogi főelőadó által képviselt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest), valamint a dr. H. B. jogtanácsos által képviselt OTP Jelzálogbank Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárás során, nyilvános tárgyaláson, meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. és az OTP Jelzálogbank Zrt. 2007. szeptember 3. és 2007. november 20. közötti Világhitel termékére vonatkozó kampányában alkalmazott "16.510 Ft/hó 5 millió Ft-onként" és a "Most induló banki költségek nélkül!" állítások alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács megállapítja továbbá, hogy az eljárás alá vontak 2007. szeptember 3. és 2007. november 20. közötti Világhitel termékére vonatkozó kampányában alkalmazott "Nálunk menet közben is változtathat", valamint az "OTP lakásfinanszírozásának devizanemét akár havonta is lecserélheti" állítás nem ütközik a törvénybe.

A Versenytanács Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-t 30.000.000 Ft (azaz harmincmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amelyet e határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesítenie a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 sz. bírságbevételi számlája javára.

A határozat felülvizsgálata a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérhető, amelyet a Versenytanácsnál, a kézhezvételtől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott levélben postára adni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.