Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-179/2007/7.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Bólyi Agrokémia Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt. irányítást szerezzen a Bólyi Agrokémia Kft. felett.

A kérelem késedelmes benyújtása miatt a kérelmezővel szemben 18.000.000.- (Tizennyolcmillió) Ft bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.