Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-121/2006/59.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Z. Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Z. A. ügyvéd) által képviselt I.C.C. International Contact Club Kereskedelmi Kft. (rövidített elnevezés: I.C.C. Kft.), I. rendű, és az I.C.C. – dr. P. Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (rövidített elnevezés: I.C.C. – dr. P. Kft.) II. rendű eljárás alá vontak ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások egészségügyi szolgáltatásának szervező jellegéről, áráról, a szolgáltatáshoz kapcsolódó ún. életmentő rendszer működéséről adott piaci tájékoztatása fogyasztómegtévesztésre alkalmas.

A kifogásolt magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megtiltja.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozásokat, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül közöljék az I.C.C. tagsággal a határozat jogsértést megállapító részét.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhetnek az eljárás alá vont vállalkozások.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.