Nyomtatható verzió PDF formátumban

Iktatási szám: Vj-169/2006/25.

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

A versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor a 2006. év során egyes mobiltelefon-készülékeinek értékesítését segítő egyes reklámjaiban a fogyasztók számára nem, vagy nem érzékelhető módon adott tájékoztatást a hűségnyilatkozat aláírásának szükségességéről, továbbá a No Loyalty kampányában a csatlakozási díj fizetési kötelezettségről.

A versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 20.000.000 (azaz húszmillió) forint bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles befizetni.

Az eljárás alá vont vállalkozás a határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.