Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-132/2006/2

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a ETDE kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett SZIGMA-COOP Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az ETDE irányítást szerezzen a SZIGMA-COOP Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  Az ETDE (a továbbiakban: ETDE vagy Kérelmező) 2006. július 26-án szerződést kötött a SZIGMA-COOP Épületgépészeti, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: SZIGMA-COOP vagy Kérelmezett) üzletrészei 100 százalékának megvásárlására (a továbbiakban: ÜASZ).

 • 2.

  A tranzakció egymástól független vállalkozások között keletkeztet irányítási kapcsolatot, a Kérelmező, mint vevő, és az eladás tárgyát képező társaság tulajdonosai között nincs semmilyen társasági jogi kapcsolat.

 • 3.

  A tranzakció a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint összefonódásnak és a 23. § (2) bekezdése a) pontja értelmében - az ETDE részéről a SZIGMA-COOP Kft. feletti közvetlen irányításszerzésnek, és Kérelmezett leányvállalata, azaz a SZIGMA-THERM Épületgépészeti Előregyártó és Kereskedelmi Kft. feletti közvetett irányításszerzésnek minősül.

 • 4.

  Az ÜASZ-ben versenykorlátozó megállapodás nem került rögzítésre.

 • 5.

  Az ETDE 2006. augusztus 25-én benyújtott kérelmében az 1) pont szerinti üzletrészvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a Tpvt. VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 6.

  Az összefonódásban közvetlenül érintett résztvevők közül a franciaországi székhelyű ETDE 1984 óta a Bouygues SA csoport tagja. Az 1929-ben alapított társaság felett az irányítást 100 %-ban 1999 óta a Bouygues Construction SA gyakorolja.
  Kérelmező működése az építőipar, valamint létesítménygazdálkodás területére terjed ki. Építési-szerelési tevékenységének fő szegmensei az épületgépészet (mechanikai, elektromos és fűtés), közterületi vezetékrendszerek- (csatorna, elektromos), valamint telekommunikációs hálózatok telepítése.
  Szolgáltatásait több mint 20 országban működő leányvállalatain keresztül végzi, Franciaországban 180 telephelyet működtet.
  Az ETDE sem közvetlenül, sem közvetve nem végez semmilyen gazdasági tevékenységet Magyarországon.

  Kérelmezett vállalkozás gazdasági társaságként - mint a SZIGMA COOP kisszövetkezet jogutódja - 1990 óta működik.
  A győri székhelyű SZIGMA-COOP Kft. tevékenységének fő profilja az épületgépészeti szerelés, amelyet az egész ország területén végez. Tevékenysége kiterjed ezen létesítményekhez kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátására is, ennek részaránya elenyésző (6 % körüli).
  Kérelmezett vállalkozás üzletrészeit három magyar állampolgárságú magánszemély birtokolja.
  A vállalkozás az ÜASZ megkötése előtt négy gazdasági társaságban rendelkezett különböző mértékű részesedéssel. Ebből három - a Szigma Mádl Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. (80 %), a PROSPERITÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7 %), és a Győr-Gönyű Kikötő Befektetési és Beruházásszervezési Rt. (0,08 %) - tekintetében a felek a tranzakció lezárását megelőző elidegenítésében állapodtak meg, amelyből a részesedés átruházása csak az első kettő tekintetében történt meg (ezek cégbejegyzése a kérelem benyújtásnak időpontjáig nem valósult meg), az utóbbi vállalkozásban fennálló részesedés elidegenítésére a vizsgálat időpontjáig még nem került sor.
  Az ügylet közvetve érinti a negyedik vállalkozást, a SZIGMA-THERM Épületgépészeti Előregyártó és Kereskedelmi Kft.-t, amely a Kérelmezett 100 %-os tulajdonában áll.

 • 7.

  Az összefonódásban közvetve résztvevő, a Tpvt. 26. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásokat, valamint azok főbb adatait az iratok között, Vj-132/1. számon megtalálható vizsgálati jelentés tartalmazza részletesen. A kérelmezői vállalatcsoportba tartozó közvetett résztvevők az alábbi vállalkozások:

  A Bouygues SA vállalkozás csoport két meghatározó ágazatban, az építőiparban, valamint a telekommunikáció és a média területén rendelkezik meghatározó szereppel.
  Magyarországon a Bouygues SA által irányított vállalkozáscsoport csak az építőipar (ezen belül is meghatározóan az útépítés) területén van jelen leányvállalatain keresztül, amelyek a Bouygues Constuction SA, vagy a Colas SA közvetlen, vagy közvetett irányítása alatt végzik tevékenységüket.
  2006. júniusában a Bouygues SA - a Francia Állam részvénycsomagjának megvásárlásával - részesedést szerzett az Alstom vállalkozásban, melyet az Európai Bizottság a Tanács 139/2004/EK rendelete 3. cikk 1 bekezdés b) pontja alapján összefonódásnak minősített, s egyúttal azt a 2006. június 20. napján kelt határozatával engedélyezte. (COMP/M.4137 - Bouygues / Alstom ügy.)

  A Bouygues Construction SA a Bouygues SA által irányított társaság, amely a cégcsoport egyik divízióját irányítja, és maga is fejt ki üzleti tevékenységet Franciaországban közvetlenül, illetve világszerte - leányvállalatain keresztül - mintegy 60 országban.
  Tevékenysége túlnyomó részben (84 %) az építőiparra koncentrálódik, a többi főként karbantartás, de olyan komplex projektek megvalósítását is végzi, amely az épületek megtervezésétől a kivitelezésen át azok működtetésig és karbantartásig, illetve esetenként a finanszírozásig is kiterjed.

  A Bouygues Batiment International közvetlen irányítása alatt álló BOUYGUES HUNGARIA Fővállalkozási Kft vállalkozás 1992-ben került megalapításra. (Az irányítás mértéke 100 %.) Működése nagy építőipari projektek fővállalkozói tevékenységére irányul.

  A Bouygues Batiment International közvetlen (100 %-os) irányítása alatt álló, 1998-ban alapított Kerepesi úti Lóversenypálya Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. elsősorban ingatlanfejlesztéssel, és ingatlanforgalmazással foglalkozik.
  A vállalkozás közvetlen irányítása alatt áll a Kerepesi Business Plaza Irodaház Szolgáltató Kft., a Kerepesi Hipermarket Bevásárlóközpont Kft., a Kerepesi Hotel Szolgáltató Kft., valamint a Kerepesi Shopping Centre Üzletközpont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. E társaságok 2005. évben gazdasági tevékenységet nem végeztek.

  Annak a vállalkozáscsoportnak, amelybe a Kérelmező is tartozik, a másik ága a COLAS SA irányítása alatt áll. A COLAS SA 100 %-os tulajdonában álló COLAS-HUNGÁRIA Kft. működése holdingtevékenységéből adódóan leányvállalatainak a piacon egységes csoportként történő megjelenését elősegítendően, azok tevékenységének összehangolására irányul. Cégcsoport szinten kiemelt tevékenysége többek között a pénzügyi, jogi, informatikai, technológiai feladatok ellátása.
  Leányvállalatai elsősorban a közlekedésépítés, ezen belül az útépítés, valamint kapcsolódó közműépítés területén végzik tevékenységüket, s ezen túlmenően elsősorban a cégcsoport tagjainak (főleg útépítési) tevékenységhez-, és az ezen kívül végzett egyéb tevékenységhez szükséges géppark, technológia biztosítása.

  A Közmű és Mélyépítő Vállalat által 1991-ben alapított ALTERRA Építőipari Kft.vállalkozás 1992-ben vált a Colas Csoport tagjává. A COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Kft. társaság feletti irányításszerzését a GVH a Vj-183/2000. számú versenyfelügyeleti eljárás keretében hozott Vj-183/2000/11. ügyiratszámú határozatával engedélyezte.
  A Kft. szintén az építőipar területén fejti ki tevékenységét, a vállalkozás fő tevékenységi köre a víz, gáz, csatorna és egyéb közműépítés, ezen belül szennyvíztisztító telepek, valamint alagút és hídépítés.

  A "COLAS-ÉSZAKKŐ" Bányászati Kft. 1991-ben került megalapításra, a COLAS e társaság megvásárlásával jelent meg Magyarországon. A COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Kft. társaság feletti irányításszerzését a GVH a Vj-183/2000. számú versenyfelügyeleti eljárás keretében hozott Vj-183/2000/11. ügyiratszámú határozatával engedélyezte.
  A társaság több kő- és kavicsbányával rendelkezik az országban. Főtevékenysége a kőbányászat, amelyet elsősorban a cégcsoport tagjainak, tevékenységükhöz szükséges alapanyagként (főleg útépítéshez kapcsolódóan) biztosít.

  Az 1990-ben alapított, 1991-ben bejegyzett Debreceni Magas, Mély és Útépítő Zrt. társaság 1996-ban került a COLAS érdekeltségi körébe. A COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Kft. társaság feletti irányításszerzését a GVH a Vj-183/2000. számú versenyfelügyeleti eljárás keretében hozott Vj-183/2000/11. ügyiratszámú határozatával engedélyezte.
  Működési területe szinte teljes körűen lefedi a közlekedés építés területét, fő tevékenysége autópálya, országos főutak, repülőtér, sport-játéktér építése, s ezen kívül villamos pályák szerkezetépítése.

  Az 1990-ben alapított, 13 telephellyel rendelkező EGÚT EGRI ÚTÉPÍTŐ Zrt. vállalkozás 1996-ban vált COLAS érdekeltséggé. A COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Kft. társaság feletti irányításszerzését a GVH a Vj-183/2000. számú versenyfelügyeleti eljárás keretében hozott Vj-183/2000/11. ügyiratszámú határozatával engedélyezte.

  A Zrt. fő tevékenysége autópálya fővállalkozóként történő kivitelezése (több magyarországi autópálya-szakasz kivitelezésében is részt vett), országos főutak-, repülőtér-, sport-játéktér építése.

  A Colas Dunántúli Út- és Vasútépítő Zrt. - korábbi nevén Hoffmann Építőipari Rt. - 1996-ban került megalapításra. A társaságot 2005. óta a COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Kft. irányítja, az irányításszerzést a GVH a Vj-67/2005. számú versenyfelügyeleti eljárás keretében hozott Vj-67/2005/9. ügyiratszámú határozatával engedélyezte. A vállalkozás fő tevékenysége az út-, vasút- és magasépítés, valamint az aszfaltgyártás.

  Az 1998-ban alapított HOFFMANN-GÉP Javító és Szolgáltató Kft. tevékenysége a vonzáskörzetébe tartozó építési vállalkozások technikai ellátása, és a Colas-Dunántúli Út- és Vasútépítő Zrt. gépállományának hatékony és gazdaságos működtetése, valamint a tevékenységhez szükséges géppark biztosítása. A társaságot 2005. óta a COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Kft. irányítja, az irányításszerzést a GVH a Vj-67/2005. számú versenyfelügyeleti eljárás keretében hozott Vj-67/2005/9. ügyiratszámú határozatával engedélyezte.

  Az 1997-ben alakult T-ROAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - egész ország területére kiterjedő - fő tevékenysége az építőipar területéhez kapcsolódik, fő profilja az útburkolatok felmarása, valamint a felmart aszfalt újrahasznosítása. A társaságot 2006. óta a COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Kft. irányítja, az irányításszerzést a GVH a Vj-32/2006. számú versenyfelügyeleti eljárás keretében hozott Vj-32/2006/4. ügyiratszámú határozatával engedélyezte.

 • 8.

  A 2004-ben alapított Horode Hungaria Ingatlanüzemeltető Kft. fő tevékenysége az ingatlan bérbeadás, és üzemeltetés. A társaság feletti közvetlen irányítást gyakorló SLM SAS a Bouygues Construction SA 100 %-os leányvállalata a Bouygues Batiment International és a Horode France közös irányítása alatt áll.

 • 9.

  Kérelmezetti vállalkozáscsoportba tartozik közvetett résztvevőként a SZIGMA-THERM Épületgépészeti Előregyártó és Kereskedelmi Kft. A vállalkozás 1995-ben került megalapításra. Fő tevékenysége légtechnikai fémszerkezetek, lemezvezetékek gyártása, forgalmazása. A társaság által előállított, előre gyártott csövek különböző légtechnikai berendezésekbe kerülnek beszerelésre. A társaság döntő részben a SZIGMA-COOP Kft. részére végez gyártási tevékenységet, kisebb részben külső cégek igényeit is kielégíti. A társaságban Kérelmezett 100 %-os részesedéssel rendelkezik.

 • 10.

  Kérelmező az Bouygues SA Alstrom vállalkozásban szerzett 23,26 %-os részesedés megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában hozott, az Európai Bizottság-(előzőekben jelzett) engedélyező határozatára való hivatkozással a közvetett résztvevők között nevesítette az Alstrom vállalkozáscsoport magyarországi vállalkozásait, amelyek a Bouygues SA által irányított csoport más magyarországi tagjaitól különböző, attól eltérő piacokon (kazángyártás, szoftverfejlesztés és kiadás, valamint környezettechnológiai tanácsadás) működnek.

  Az eljáró versenytanácsnak - a vizsgálóéval azonos - álláspontja szerint a Bouygues SA Alstrom vállalkozás irányában meglevő részesedésének 23,26 %-os részaránya, valamint az Alstrom vállalkozáscsoport magyarországi vállalkozásainak jelen tranzakció tekintetében relevánsnak tekinthető piactól eltérő piacon való működését figyelembe véve ezen vállalkozások kérelem tárgyát képező összefonódás közvetett résztvevői körébe való tartozását nem alapozza meg.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11.

  11) A SZIGMA-COOP üzletrészeinek az ETDE általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 12.

  12) Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) 2005. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően, a Vj-132/2006. ügyiratszámú kérelem mellékleteként benyújtott Bejelentési Űrlap V. fejezet 1.1, valamint 1.2 pontjában részletezett módon, az érintett vállalkozáscsoport tagjainak egymás közötti forgalmának figyelembevételével korrigáltan számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tizenötmilliárd forintot, és ezen belül mindkettőé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az érintett piac

 • 13.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális, vertikális, portfolió, és konglomerátum hatásait vizsgálja.

 • 14.

  A Tpvt. 14. § (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó árú és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni.
  A megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően a Tpvt. 14 § (2) bekezdése szerint figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait.

  A Tpvt. 14 § (3) bekezdése szerint földrajzi terület az, amelyen kívül a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az árú értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

 • 15.

  Az összefonódás által érintett áruk piacát az összefonódásban érintett vállalkozások tevékenységei, szolgáltatásai határozzák meg.

 • 16.

  A releváns piac földrajzi határa Magyarország területeként határozható meg.

 • 17.

  Az összefonódással érintett piac sokszereplős piac, amelyet igen erős verseny jellemez. Az összefonódás tárgyát képező tevékenységek a vonatkozó jogi-, és szakmai feltételek birtokában korlátozás nélkül végezhetőek. A szolgáltatási területen a vállalkozási tevékenységekre vonatkozó általános jogszabályi előírások érvényesülnek.

 • 18.

  Az érintett piacon belül is kiemelt jelentőséggel bír az épületgépészeti piac, tekintettel arra, hogy a Kérelmezett vállalkozás ezen a részpiacon van jelen. A KSH által regisztrált-, valamint a releváns piac jelentősebb szerelőinek árbevételi adatai alapján az épületgépészeti piacon az egyes vállalkozások piaci részesedését az alábbi táblázat szemlélteti:

A vállalkozás neve

Részesedés az érintett piacon (%)

Kipszer Zrt.

1,9

Maszer Zrt.

1,7

VIV Rt.

1,5

SZIGMA-COOP Kft.

1,4

Csőszer Zrt.

1,4

Kraftszer Kft.

0,8

M+W Zander Hungária Kft.

0,7

MCE Anlagenbau Hungária Kft.

0,6

Fabricom Electrical PVV Kft.

0,6

 • 19.

  Az érintett piacra való belépéshez speciális technikai, technológiai befektetés nem szükséges, időigényessége minimális, amelynél elsősorban a vállalkozás alapításával, az infrastruktúra megteremtésével, továbbá a vállalkozás beindításával kapcsolatos adminisztrációhoz szükséges idő tekinthető meghatározónak.

V.

Az összefonódás vizsgálata

 • 20.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a vállalkozások összefonódása - az azzal járó előnyök, és hátrányokat is figyelembe véve - nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon, az engedély nem tagadható meg.

 • 21.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben -az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg-, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 22.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely -a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg-. A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások elhatárolása érdekében a GVH Elnöke és a GVH Versenytanácsa Elnöke 1/2003. számú közleményt (a továbbiakban: Közlemény) bocsátott ki.

 • 23.

  A Közlemény 14. pontja felsorolja az egyszerűsített-, és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjait.

 • 24.

  A Közlemény 15. pontja szerint a 14.i. pont alatti feltételek teljesülése esetén is teljeskörű eljárásban bírálható el az összefonódás, ha a konglomerátum hatás révén a korábban gyengébb vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzettel rendelkező vállalkozás-csoport
  a. pénzügyi-vagyoni helyzete lényegesen erősödik;
  b. részesedése valamely érintett piacon meghaladja a 30 százalékot; és
  c. a piac jellemzői alapján reális veszély mutatkozik a jobb helyzetre alapozódó versenyt korlátozó stratégiák (pl. felfaló ár) alkalmazhatóságára.

VI.

A versenytanács megállapításai

 • 25.

  Jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgyát képező összefonódás keretében a franciaországi Bouygues SA cégcsoport egyik divízióját irányító Bouygues Construction SA 100 %-os tulajdonában álló ETDE a SZIGMA-COOP Kft. 100 %-ának ÜASZ keretében történő megvásárlásával a SZIGMA-COOP Kft. feletti közvetlen-, valamint ezzel egyidejűleg Kérelmezett 100 %-os leányvállalata a SZIGMA-THERM Épületgépészeti Előregyártó és Kereskedelmi Kft. felett szerez közvetett irányítást.

 • 26.

  A kérelmezett ügylet azzal jár, hogy a meglevő vállalkozás felett a korábbi három tulajdonos helyett egy új vállalkozás szerez irányítási jogot.

 • 27.

  A kérelem alapján indított vizsgálat nem tárt fel olyan tényeket, amely arra utalna, hogy a közvetlen irányításszerzéssel megvalósuló összefonódás az érintett piac versenyviszonyait nemkívánatosan befolyásolná. Az összefonódás nem hoz létre olyan helyzetet, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését.

 • 28.

  Nem zárható ki, hogy a tranzakció vertikális hatással járhat. Tevékenységeikre tekintettel különösen a Kérelmezett és a COLAS Hungária Kft által irányított társaságok kerülhetnek egymással szerződéses kapcsolatban. A vizsgálat azonban nem tárt fel olyan tényadatokat, amelyek alapján a Közlemény 14. ii a) pontjában rögzített küszöbértékek túllépése megállapítható lenne. A versenytanács úgy ítélte meg, hogy a Kérelmezett vállalkozás különösen csekély piaci részesedésére tekintettel az összefonódás vertikális hatásai sem lehetnek jelentősek a vizsgálattal egyébként nem feltárt piacokon sem. Ezért az erőfölényes helyzet kialakulása vagy megerősödése további vizsgálat nélkül kizárható.

 • 29.

  A versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érdemi határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal, mely szerint a közvetlen irányításszerzés az érintett piac versenyviszonyaira nincs érdemi hatással - az összefonódást engedélyezte.

 • 30.

  Tekintettel arra, hogy a Közlemény 15. pontjában meghatározott konjunktív feltételek egyike sem állt fenn, így a versenytanács nem látta szükségesnek a kérelem teljeskörű eljárásban való elbírálását.

 • 31.

  A kérelmet, a közvetlen irányítást szerző a Tpvt. 28. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nyújtotta be.

 • 32.

  A Kérelmező a kettőmillió forint eljárási díj átutalásáról a kérelem benyújtásával egyidejűleg intézkedett (a kérelem mellékletét képező dokumentáció I. kötet, 8. blokk), az eljárási díj a GVH versenyfelügyeleti eljárási díjszámláján 2006. augusztus 25-i kincstári nappal megjelent. A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni tehát nem kellett.

 • 33.

  Az eljáró versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg. Az ügyfelek meghatalmazott jogi képviselője a Tpvt. 74. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kérte is, hogy a GVH döntését - az összefonódás engedélyezése esetén - tárgyaláson kívül hozza meg.

 • 34.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. október 9.