Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-129/2006/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Waberer`s Holding Vagyonkezelő Zrt. és Raaberlog Nemzetközi Szállítmányozási Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Container-Invest Vagyonkezelő Kft. és Multicont Nemzetközi Szállítmányozási Logisztikai Zrt. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Waberer`s Holding Vagyonkezelő Zrt. és Raaberlog Nemzetközi Szállítmányozási Kft. közösen irányítást szerezzen a Multicont Nemzetközi Szállítmányozási Logisztikai Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Waberer`s Holding Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Waberer`s Zrt.) 2006. augusztus 2-án
  a) Részvény Adásvételi Szerződést kötött a Raaberlog Nemzetközi Szállítmányozási Kft-vel (a továbbiakban: Raaberlog Kft.) a Multicont Nemzetközi Szállítmányozási Logisztikai Zrt. (a továbbiakban: Multicont Zrt.) részvényei 1 százalékának megvásárlására, továbbá
  b) Üzletrész Adásvételi Szerződést kötött a Container-Invest Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Container Kft.) üzletrészei 100 százalékának megvásárlására, mely a Multicont Zrt. részvényeinek 49 százalékos tulajdonosa.

 • 2.

  A Raaberlog Kft. és a Waberer`s Zrt. az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. augusztus 21-én benyújtott kérelmükben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok

A Waberer`s-csoport

 • 3.

  A Waberer`s Zrt. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Waberer`s-csoport) főbb tevékenységei az alábbiak:
  - közúti teherszállítás, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységek (szállítmányozás, rakománykezelés, tárolás, raktározás),
  - vámügynöki és vámkezelői tevékenység és ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások;
  - gépjármű javítás és gépjármű kereskedelem;
  - ingatlankezelés.

 • 4.

  A Waberer`s-csoport 2005. évi - az összefonódással érintett többi vállalkozás részére történt értékesítés nélkül számított (a továbbiakban: szűkített) - nettó árbevétele 60,50 milliárd forint volt.

 • 5.

  A Waberer`s-csoport egy-egy másik vállalkozással közösen irányítja
  - a vámügynöki és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat végző Vámkapu Vámügynökségi, Szállítmányozási és Raktározási Kft-t (a továbbiakban: Vámkapu Kft.), mely 2005. évben 259 millió forint nettó árbevételt ért el; valamint
  - a gépjármű- és gépjárműalkatrész kereskedelemmel, továbbá gépjárműkölcsönzéssel foglalkozó Truck Rent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (a továbbiakban: Truck Kft.), melynek 2005. évi nettó árbevétele 411 millió forint volt.

A Container Kft.

 • 6.

  A Container Kft. 2006. évben a Multicont Kft-ből vált ki. Fő tevékenysége a vagyonkezelés, amelyhez a Multicont Kft. 2005. évi nettó árbevételéből nem kapcsolódik forgalom.

A Wintco-csoport

 • 7.

  A Raaberlog Zrt. a Wintco Kft. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Wintco-csoport) tagja. A Wintco Kft. kizárólag vagyonkezeléssel foglakozik, 2005. évben nettó árbevételt nem ért el. A Raaberlog Zrt. meghatározó tevékenysége a konténeres és hagyományos (vasúti, közúti, tengeri) szállítmányozás, 2005. évi szűkített nettó árbevétele 5531 millió forint volt.

 • 8.

  A Wintco-csoportba tartozó további vállalkozások az alábbiak
  8.1. A Kelenföld Konténer Depo Kft. üres konténerek tárolásával és javításával foglalkozik, 2005. évi szűkített nettó árbevétele 190 millió forint volt.
  8.2. A speditőri tevékenységgel foglalkozó Ireda Wien GmbH 2005. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.
  8.3. A Delta Airfreight Kft. (a továbbiakban: Delta Kft.) fő tevékenységként szállítmányozással foglalkozik, 2005. évi szűkített nettó árbevétele 275 millió forint volt. A Delta Kft. üzletrészei 30 százalékban a Multicont Zrt., 35-35 százalékban pedig a Raaberlog Zrt. és a Waberer`s Zrt. tulajdonában vannak.
  8.4. A Multicont Zrt. meghatározó tevékenysége a konténeres, illetve a hagyományos (vasúti, közúti és légi) szállítmányozás, 2005. évben 5268 millió forint nettó árbevételt ért el. A Multicont Zrt. 100 százalékos üzletrész tulajdonosa a Multicont Terminal Kft-nek, mely vagyonkezelést, továbbá eszközök bérbeadását végzi, 2005. évi szűkített nettó árbevétele 23 millió forint volt.

Közösen irányított vállalkozások

 • 9.

  A Raaberlog Zrt. egy másik vállalkozással közösen irányítja HCCR-Sopron Kft-t, mely üres konténerek tisztításával, javításával és tárolásával foglalkozik, 2005. évben 79 millió forint nettó árbevételt ért el.

 • 10.

  A Multicont Zrt. egy másik vállalkozással közösen irányítja a horvátországi InterService Koper Ltd-t, mely 2005. évben a Magyar Köztársaság területén nem ért el nettó árbevételt.

 • 11.

  A Multicont Zrt. a faáru kereskedelemmel foglalkozó Erdért-csoporttal közösen irányítja a Budapesti Szabadkikötő Zrt-t (a továbbiakban: BSZL Zrt.). A BSZL Zrt. és az általa irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban: BSZL-csoport) meghatározó tevékenysége kikötői logisztikai központ- és kikötő üzemeltetés és ahhoz kapcsolódóan kikötői árukezelés, továbbá konténerek fogadása és kiszolgálása. A BSZL-csoport tagjainak 2005. évi együttes nettó árbevétele 2687 millió forint volt.

Piaci részesedések

 • 12.

  A Waberer`s- és a Raaberlog-csoport tagjainak együttes részesedése a magyarországi forgalomból az általuk forgalmazott egyetlen áru tekintetében sem haladja meg a 20 százalékot.

 • 13.

  Az összefonódással érintett vállalkozások és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások közül kizárólag a BSZL-csoport és csak a kikötői árukezelési tevékenység tekintetében rendelkeznek 20 százalékot meghaladó (20,9) részesedéssel a magyarországi forgalomból.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 14.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több tőle független vállalkozás felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen irányítással rendelkezik egy vagy több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeivel rendelkezik. A Tpvt. 23. § (3) bekezdése értelmében közvetett irányítással rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet az általa irányított vállalkozás - vele együtt vagy önállóan - irányít vagy vállalkozások közösen irányítanak.

 • 15.

  A Versenytanács kialakult gyakorlata (Vj-80/2003.) szerint több vállalkozás együttesen 50 százalékot meghaladó szavazati joga csak akkor jelent közös irányítást, ha a vállalkozás üzletpolitikáját meghatározó döntéseket közösen és csak közösen (akarategyezséggel) tudják meghozni. Ebből kiindulva szintén kialakult gyakorlata (Vj-99/1999.) a Versenytanácsnak, hogy közös az irányítás, ha a vállalkozásnak csak két tulajdonosa van, és azok között egyenlően (50-50 százalékban) oszlanak meg a szavazati jogok. Közös az irányítás akkor is, ha a vállalkozásnak ugyan kettőnél több tulajdonosa van, azok azonban két olyan (egyaránt 50-50 százalékos szavazati joggal rendelkező) csoportra oszlanak, amelyekben kizárólag a Tpvt. 15. §-a szerinti egymástól nem független (egy vállalkozás-csoportba tartozó) vállalkozások vannak.

 • 16.

  A Waberer`s Zrt. a Container Kft. felett annak üzletrészei 100 százalékának megvásárlásával (lásd 1.a. pont) a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen irányítást szerzett, ami a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 17.

  Az előzőek szerinti összefonódás eredményeként a Container Kft. a Waberer`s Zrt-től nem független vállalkozássá (a Waberer`s-csoport tagjává) vált. Miután a Container Kft. a Multicont Zrt. 49 százalékos részvénytulajdonosa, ezért a Waberer`s Zrt. 1.b. pont szerinti 1 százalékos részvényvásárlásával a Waberer`s-csoport tagjainak együttes részvénytulajdona 50 százalékra emelkedik, miközben a Raaberlog Zrt. részesedése az addigi 51 százalékról 50 százalékra csökken. Ennek következtében - a 15. pontban foglaltak alapján - a Raaberlog Zrt-nek a Multicont Zrt. feletti egyedüli irányítása a Raaberlog Zrt. és a Waberer`s Zrt. (az utóbbi esetében a Tpvt. 23. § (3) bekezdése szerinti közvetett) közös irányításává válik, ami a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

A küszöbértékek

 • 18.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdés szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha valamennyi érintett vállalkozás-csoport [26. § (5) bekezdés], valamint az érintett vállalkozás-csoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenöt milliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozás-csoportok között van legalább két olyan vállalkozás-csoport, melynek az előző évi nettó árbevétele a vállalkozás-csoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevételével együtt ötszázmillió forint felett van.

 • 19.

  A Tpvt. 26. § értelmében
  (1) Érintett vállalkozások az összefonódásban közvetlenül és közvetetten részt vevő vállalkozások.
  (2) Közvetlen résztvevők azok, akik között az összefonódás létrejön.
  (3) Közvetett résztvevőknek minősülnek azon vállalkozás-csoport [15. § (2) bekezdés] további tagjai, amelybe a közvetlen résztvevő tartozik.
  (4) A közvetett résztvevők körének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek az irányítási joga az összefonódás következtében megszűnik.
  (5) Érintett vállalkozás-csoport a (2) bekezdés szerinti valamely közvetlen résztvevő és az ahhoz a (3) és (4) bekezdés szerint kapcsolódó közvetett résztvevők együttese.

 • 20.

  A Tpvt. 27. § (5) bekezdése szerint a közösen irányított vállalkozás nettó árbevételét egyenlő arányban kell megosztani az azt irányító vállalkozások között, oly módon, hogy az azonos vállalkozás-csoporthoz tartozó vállalkozásokat az irányítási arány számítása szempontjából egynek kell tekinteni.

 • 21.

  A Waberer`s Zrt-nek a Container Kft. feletti közvetlen irányításszerzése esetében az összefonódásban érintett két vállalkozás-csoport (Waberer`s-csoport és Container Kft.) közül csak a Waberer`s-csoport 2005. évi nettó árbevétele haladta meg az 500 millió forintot, ezért az adott összefonódáshoz a Tpvt. 24. § alapján nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

 • 22.

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy az a körülmény, hogy a Container Kft. 2006. évben alakult önmagában nem jelenti azt, hogy a Tpvt. 24. § (1) bekezdésének alkalmazásában 2005. évi nettó árbevétele 0 forint. Ha ugyanis (mint jelen esetben) a vállalkozás egy másik vállalkozásból való kiválással jön létre, akkor ez utóbbi (kibocsátó) vállalkozás előző évi nettó árbevételének a kivált vállalkozás(rész) tevékenységére jutó hányadát figyelembe kell venni. Az adott esetben azonban ez is 0 forint volt.

 • 23.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdésének alkalmazásában a vállalkozás-csoportokat az összefonódást megelőző állapot szerint kell azonosítani. Ezért az egyedüli irányítás közös irányítássá történő átalakítása esetén a közös irányítás alá kerülő vállalkozás(csoport) - a 17. pont szerinti összefonódásban a Multicont Zrt. és az általa irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport - nem minősül külön érintett vállalkozás-csoportnak, az a korábbi egyedüli irányító vállalkozás (adott esetben a Raaberlog Zrt.) csoportjába tartozónak minősül. Mindezek alapján a 17. pont szerinti összefonódással érintett vállalkozás-csoportnak
  - a Waberer`s-csoport (2005. évi szűkített nettó árbevétel: 60,5 milliárd forint); valamint
  - a Raaberlog-csoport (2005. évi szűkített nettó árbevétel: 5531+19+275+5268+23=11287 millió forint) minősülnek.

 • 24.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdés szerinti küszöbértékek számításánál figyelembe kell venni az érintett vállalkozás-csoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző évi nettó árbevételének a Tpvt. 27. § (5) bekezdése szerinti hányadát. Ennek megfelelően
  - a Vámkapu Kft. és a Truck Kft. 2005. évi nettó árbevételének 50 százalékát [(259+411)/2=335 millió forint] a Waberer`s-csoport;
  - a HCCR-Sopron Kft. és a BSZL-csoport 2005. évi nettó árbevételének 50 százalékát [(79+2687)/2=1383 millió forint] a Raaberlog-csoport nettó árbevételéhez kell hozzászámítani.

 • 25.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportoknak a 23. és 24. pontban foglaltak szerint figyelembeveendő 2005. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindkét vállalkozás-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a 17. pont szerinti összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

 • 26.

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy az összefonódások révén az azokat megelőzően a Raaberlog-csoportba tartozó Delta Kft. is közös irányítás alá került, mert a Raaberlog- és a Waberer`s-csoport szavazati joga sem éri el az 50 százalékot (egyaránt 35 százalék), így a döntéshez mindenképpen szükség van az összefonódások révén közös irányítás alá kerülő Multicont Zrt. 30 százalékos szavazatára. Ezt azonban a Versenytanács nem tekintette külön összefonódásnak, hanem a kérelmezett összefonódás(ok) szükségszerű velejárójának.

IV.

Az engedélyezés

 • 27.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 28.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 29.

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportok tevékenysége, illetve piaci részesedései alapján káros horizontális-, vertikális- és portfolió hatással nem kell számolni. Lényeges következménye ugyanakkor az összefonódásnak, hogy a BSZL-csoportnak a Versenytanács Vj-84/2006. számú, 2006. július 18-án kelt határozatával engedélyezett közös irányítói köre (Wintco- és az Erdért-csoport) kibővül a Waberer`s-csoporttal. Ez a körülmény erősítheti ugyan a BSZL-csoport pénzügyi-vagyoni helyzetét, aminek azonban a BSZL-csoport piaci részesedései mellett káros konglomerátum hatása sem valószínűsíthető.

 • 30.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 31.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 32.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki, mely alapján a Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját.

Eljárási kérdések

 • 33.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 34.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 35.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. október 4.