Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-125/2006/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Continental Bakeries Holding B.V. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Continental Bakeries B.V. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Continental Bakeries Holding B.V. irányítást szerezzen a Continental Bakeries B.V. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Continental Bakeries Holding B.V. 2006. július 29-én Adásvételi Szerződést kötött a Continental Bakeries B.V. (a továbbiakban: Continental B.V.) üzletrészei 100 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. augusztus 2-án benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2006. augusztus 31-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.

  A kérelmezőt a Holland Antillákon bejegyzett SHV Holding N.V. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: SHV-csoport) tagjaként a Continental B.V. üzletrészeinek megvásárlása céljából alapították.

 • 5.

  Az SHV-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások közül - a Primagáz Zrt. meghatározó tevékenysége a propán-bután gáz forgalmazása; - a Bodycare Kozmetikai Kft. testápolási cikkeket gyárt.

 • 6.

  Az 5) pontban említett vállalkozások 2005. évi nettó árbevétele - az SHV-csoporton belüli forgalom nélkül - 20,6 milliárd forint volt. Az SHV-csoport külföldön honos tagjai 2005. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 7.

  A holland Continental B.V. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Continental-csoport) édes- és sós keksztermékek, ostyák, valamint kenyérhelyettesítők (pl. kétszersültek) tervezésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Fő értékesítési területe Németország, Franciaország és a Benelux államok, de Európa más országaiba és Európán kívülre is szállítja termékeit.

 • 8.

  A Continental-csoport magyarországi tagja az Auer Ostya, Cukor, Csokoládé Gyártó és Kereskdelmi Kft. (a továbbiakban: Auer Kft.) - a Continental-csoporton belüli forgalom nélkül - 2005. évben 0,8 milliárd forint nettó árbevételt ért el. Részesedése a magyarországi forgalomból az általa forgalmazott áruk (édes kekszek, ostyák, kenyérhelyettesítők) egyike esetében sem haladta meg a 10 százalékot.

 • 9.

  A Continental-csoport külföldön honos tagjai - az Auer Kft. részére történő értékesítésen túlmenően - 2005. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 10.

  A Continental B. V. üzletrészeinek a kérelmező általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 11.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (Tpvt. 26. § szerint: a Continental- és az SHV-csoport tagjai) 2005. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindkét vállalkozás-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 12.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 13.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 14.

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport tevékenysége alapján az összefonódás horizontális-, vertikális- és portfolió hatással sem jár, és a Continental-csoport (Auer Kft.) magyarországi piaci részesedései alapján káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 15.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

V.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 16.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 17.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki, mely alapján a Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját.

VI.

Eljárási kérdések

 • 18.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 19.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 29.