Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-70/2006/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CIL Danubius Ingatlanhasznosító Zrt. és CIL Bajor Ingatlanhasznosító Zrt. kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a V141 Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Bajor Center Ingatlanhasznosító, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy

 • -

  a CIL Danubius Ingatlanhasznosító Zrt. a V141 Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felett; valamint

 • -

  a CIL Bajor Ingatlanhasznosító Zrt. a Bajor Center Ingatlanhasznosító, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. felett

irányítást szerezzen.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A CIL Danubius Ingatlanhasznosító Zrt. (a továbbiakban: CIL Danubius), illetve a CIL Bajor Ingatlanhasznosító Zrt. (a továbbiakban: CIL Bajor) 2006. április 13-án kötött Üzletrész Adásvételi Szerződések révén megvásárolta az azonos korábbi tulajdonosoktól a V141 Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: V141 Kft.) és a Bajor Center Ingatlanhasznosító, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Bajor Kft.) üzletrészei többségét.

 • 2.

  A kérelmezők az 1) pont szerinti üzletrész vásárlásokhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. május 25-én benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 3.

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmezők 2006. június 13-án teljesítették.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 4.

  A 2006. áprilisában alapított CIL Danubius és CIL Bajor a CIB Közép-Európai Bank Rt. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: CIB-csoport) tagja.

 • 5.

  A CIB-csoport univerzális pénzügyi szolgáltatóként a banki szolgáltatás teljes körét nyújtja országos hálózatán keresztül. A CIB-csoport több tagja is foglalkozik ingatlanhasznosítással (ingatlan bérbeadás, ingatlanforgalmazás, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevékenység), elsősorban Budapesten és környékén.

 • 6.

  A CIB-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások 2005. évben - a csoporton belüli forgalom nélkül - tizenötmilliárd forintot meghaladó nettó árbevételt értek el.

 • 7.

  A V141 Kft. és a Bajor Kft. fő tevékenysége ingatlanok bérbeadása, továbbá foglalkoznak ingatlanok forgalmazásával, beruházással és értékesítéssel, illetve ingatlankezeléssel is, szintén elsősorban Budapesten és környékén.

 • 8.

  A V141 Kft. és a Bajor Kft. 2005. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta az ötszázmillió forintot.

 • 9.

  Ingatlanhasznosítással nagyszámú vállalkozás foglalkozik Magyarországon. Budapest és környékének ingatlanhasznosítási forgalmából a CIB-csoport részesedése, illetve a V141 Kft. és a Bajor Kft. együttes részesedése sem haladta meg az 5 százalékot.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 10.

  Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján - mint több vállalkozás feletti irányításszerzés - összefonódásnak minősül.

 • 11.

  Az összefonódással érintett két vállalkozás-csoport (a Tpvt. 26. § alapján: a CIB-csoport, illetve a V141 Kft. és Bajor Kft. együtt) 2005. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tizenötmilliárd forintot, ezen belül mindkettőé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 12.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 13.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 14.

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport azonos tevékenysége az ingatlanhasznosítás. A szóba jöhető legszűkebb érintett piac (Tpvt. 14. §) áru szempontjából az ingatlanhasznosítás, földrajzi értelemben pedig Budapest és környéke. Ezen érintett piac tekintetében az érintett vállalkozás-csoportok együttes részesedése nem éri el a Közlemény 14.ii.a. pontja szerint kritikusnak minősülő 20 százalékot, és a piaci részesedések alapján egyéb káros versenyhatással sem kell számolni.

 • 15.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 16.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 17.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótták.

 • 18.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 19.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. július 13.