Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-20/2006/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Fővárosi Vízművek Zrt. ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. által reklámanyagaiban használt "Európa egyik legjobb ivóvize" állítás alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti a Fővárosi Vízművek Zrt.

Indoklás

I.

A vizsgálat iránya

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67. § (1) bekezdése, illetve 70. §-a alapján 2005. január 17-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Fővárosi Vízművek Zrt. (a továbbiakban: FV Zrt.) ellen, mert tudomására jutott, hogy 2005. évi promóciós anyagaiban vélelmezhetően nem kellően megalapozottan az állította, hogy az általa szolgáltatott ivóvíz "Európa egyik legjobb ivóvize", ami valószínűsíti a Tpvt. III. A fogyasztók tisztességtelen befolyásolása fejezetében foglalt rendelkezések megsértését.

 • 2.

  A Gazdasági Versenyhivatal az eljárás elintézési határidejét a Tpvt. 63. § (6) bekezdése alapján 60 nappal meghosszabbította.

II.

A tényállás

A FV Zrt.

 • 3.

  A FV Zrt. Budapest és 22 agglomerációs település több mint kétmillió lakosának szolgáltat ivóvizet. Jelenleg hétszáznál több ivóvíztermelő kutat üzemeltet a Szentendrei-szigeten, a Csepel-szigeten, a Margit-szigeten, valamint a Duna bal és jobb partján, amelyek naponta egymillió kétszázezer köbméter ivóvíz továbbítását teszik lehetővé. A víztermelés automatizálása eléri a 98 %-ot, így gyakorlatilag egy központból, távirányítással működnek a vízművek kútjai, gépházai.

 • 4.

  A FV Zrt által alkalmazott vízdíjról minden évben Budapest Főváros Közgyűlése dönt. Az ivóvíz díja Budapest közigazgatási területén belül egységes: 2006. évben 139,40 Ft/m3 +15% áfa (bruttó 160,30 Ft).

A vizsgált reklámanyagok

 • 5.

  A FV Zrt. 2005 évben az alábbi reklámanyagaiban az állította, hogy az általa szolgáltatott ivóvíz "Európa egyik legjobb ivóvize".

"Budapest a vizek városa" című könyv

 • 6.

  A könyvet a Focus Kiadó jelentette meg 2005. évben 5.000 példányban. Terjesztése az országos könyvesbolt hálózaton keresztül történik. A könyv bevezető gondolatait a Magyar Turisztikai Hivatal elnöke és a Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter írta. A színvonalas kivitelű két nyelvű (magyar és német) 50 oldalas album Budapest és környékének nevezetességeit, gyógyfürdőit, strandjait, vízi turisztikai lehetőségeit, kútjait és a Dunát mutatja be. A könyv több vállalkozás színes reklámanyagát tartalmazza.

 • 7.

  A FV Zrt. eljárásban érintett megállapítást tartalmazó egész oldalas (28x19,8 cm) reklámja a 41. oldalon található. Az oldal felső egyharmadában egy pohárból éppen vizet fogyasztó fiatal hölgyről készült színes kép látható. A fénykép bal felső részében az eljárás alá vont honlapjának címe olvasható kb. 3 mm-es betűnagysággal. A fényképet az alatta lévő résztől, egy a lapszéle felé elvékonyodó kék színű hullámvonal választja el. A vonal alatt sötétkék színnel lépcsőzetes elrendezésben, egyre nagyobb betűnagysággal (5-12 mm), majd az utolsó szó újra kb. 5 mm-es méretben az alábbi felirat olvasható:

  "Európa egyik legjobb ivóvize a miénk

 • 8.

  A magyar nyelvű megállapítás alatt, annak angol nyelvű fordítása látható kb. 5 mm-es betűnagysággal. A megállapítás alatti rész bal oldalán magyar nyelven, jobb oldalán pedig angolul a FV Zrt-re vonatkozó tájékoztató információk szerepelnek. Az információk alatt három kisebb méretű, a víz vizsgálatát, kitermelését és a vízellátás központi irányítását bemutató fénykép található. Az egész oldalas reklám jobb alsó sarkában kb.45x35 mm-es méretben a FV Zrt. emblémája látható.

"Lélegzet" című környezetvédelmi havilap

 • 9.

  A 36 oldalas havilapot a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség adja ki 4.000 példányszámban. Terjesztése direct mail saját cím lista alapján a Lapker Rt-n keresztül történik.

 • 10.

  A FV Zrt. a havilap 2005. július-augusztusi számában (XV. évfolyam 7-8. szám) jelentette meg az eljárásban érintett megállapítást tartalmazó egész oldalas (27x19 cm) reklámját. Az újság hátoldalán elhelyezett reklám a "Budapest a vizek városa" című könyvben megjelentettel azonos képanyagot és szövegrészeket tartalmaz, azzal az eltéréssel, hogy a feliratok magyar nyelvűek és ebből eredően más az elrendezésük.

2005. évi "Budapesti Őszi Fesztivál" programfüzete

 • 11.

  A 2005. október 14-23. között zajlott "Budapesti Őszi Fesztivál" idején a programfüzet 25.000 példányban került szétosztásra. A kiadvány a rendezvény programjaira vonatkozó részletes információkon kívül a fesztivált támogató szervezetek hirdetéseit is tartalmazza.

 • 12.

  A füzet 7. oldalán jelent meg rendezvény főszponzorának, a FV Zrt. azon egész oldalas (15x11,5 cm) reklámja, amely tartalmazza az eljárásban érintett megállapítást. Az oldal felső részében egy pohárból éppen vizet fogyasztó fiatal hölgyről készült színes kép látható. A fénykép bal felső részében az eljárás alá vont vállalkozás angol nyelvű megnevezése van feltüntetve kb. 2 mm-es betűnagysággal. A fényképet az alatta lévő résztől, egy a lapszéle felé elvékonyodó kék színű hullámvonal választja el. A vonal alatt sötétkék színnel lépcsőzetes elrendezésben, egyre nagyobb betűnagysággal ( 3-9 mm), majd az utolsó szó újra kb. 3 mm-es méretben az alábbi felirat olvasható:

  "Európa egyik legjobb ivóvize a miénk

 • 13.

  A magyar nyelvű megállapítás alatt, annak angol nyelvű fordítása látható kb. 3 mm-es betűnagysággal. Az egész oldalas reklám bal alsó sarkában kb.25x20 mm-es méretben a FV Zrt. emblémája, a jobb szélén pedig a honlapjának címe található.

Poharas víz

 • 14.

  A FV Zrt. rekonstrukciós munkák helyszínén, illetve a "15 éves a Főváros" rendezvénysorozat idején 25.000 darab olyan 100 ml-es műanyagpohárba töltött vizet osztott szét, amelynek felülnyomott zárófóliáján szerepelt az eljárásban érintett felirat.

 • 15.

  A poharas víz osztásának helyszínei és időpontjai az alábbiak voltak:

  • a)

   a FV Zrt. által végzett rekonstrukciós munkák

   helyszín: Szilágyi Erzsébet fasor, Kútvölgyi út kereszteződése
   időpont: 2005. július 29.

   helyszín: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
   időpont: 2005. július 29.

   helyszín: Bajcsy-Zsilinszky út, Bank utca kereszteződése
   időpont: 2005. július 30-31.

   helyszín: Szilágyi Erzsébet fasor, Kútvölgyi út kereszteződése
   időpont: 2005. július 30-31.

  • b)

   fővárosi útrekonstrukciók 2005. augusztusában

  • c)

   "15 éves a főváros" rendezvénysorozathoz kapcsolódva

   helyszín: Dózsa György úti aluljáró
   időpont: 2005. november 17.

 • 16.

  Az átlátszó műanyagpohár zárófóliájának középső része fehér színű, rajta a feliratok két különböző árnyalatú kék színűek. A fóliaszélén lévő kb. 1,5 mm-es szélességű körgyűrű és a nyitófül középkék színű. A nyitófülön fehérrel a "100cm3" felirat található. A körgyűrűn belüli fehér alapszínen apró, alig olvasható méretű betűkkel az alábbi fogyasztói tájékoztató olvasható:

  "Ásványi sókkal dúsított ivóvíz. Készült: ivóvíz, ásványi sók (magnézium-szulfát:100 mg/l; kálium-klorid: 30 mg/l; nátrium-hidrogén karbonát: 30 mg/l) felhasználásával. Hozzáadott szárazanyag: 160 mg/l. Gyártja: Pacific Óceán Kft., 2600 Vác Derecskedülő 6. Minőségét megőrzi: a pohár alján jelölve."

 • 17.

  A zárófólia felső harmadában kb. 5 mm-es megvastagított betűkkel a "A nap hűse" felirat látható, alatta kb. 2 mm-es betűmérettel az alábbi mondatok:

  "Egy pohár budapesti ivóvíz.
  Európa egyik legjobb ivóvize."

  A feliratok alatt a FV Zrt. kb.22x17 mm-es emblémája látható.

III.

A FV Rt. álláspontja

 • 18.

  A FV Rt. hivatkozott arra, hogy az "Európa egyik legjobb ivóvize" mondatnak megfelelő műszaki alapja van: a kijelentés komoly felmérésen, és ennek alapján képzett összehasonlító adatokon alapul. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy nem azt állította, hogy ivóvize Európa legjobb ivóvize, hanem hogy az egyik legjobb ivóvize, ami nem állít semmilyen helyezést, vagy szigorú értelemben vett rangsort. A megjelölésből - álláspontja szerint - az következik, hogy a vízminőség az adott földrajzi területen a valamilyen szempontból mért átlagot meghaladja. Mindezek alapján a fogyasztók megtévesztése szóba sem jöhet, hiszen valótlan tényállítás nem történt részéről.

 • 19.

  Az előzőek alátámasztására az alábbi dokumentumokra hivatkozott.

  • a)

   Egyik részvényesének (illetve annak jogelődjének) 1999-2000., valamint 2001-2003. évekre készített vízminőség vizsgálatára, mely azon országok egyes városaira (ezen belül 14 európai viziközmű szolgáltatóra) nézve végzett el, amelyekben érdekeltséggel rendelkezik. A felmérés szerint a FV Rt. által szolgáltatott víz minősége az európai városok tekintetében az élcsoportba tartozik.

  • b)

   Egy az UNESCO által készített tanulmányra, amelyben 122 ország vízminőségi adatait vizsgálták. Az eredményeket az egyes országok rendelkezésére álló édesvíz mennyisége, minősége, illetve a szennyvíztisztító létesítmények száma és korszerűsége alapján rangsorolták. Az előbbieken túl figyelembe vették az adott ország víz tisztaságra, kezelésre és minőségre vonatkozó szabályozásait is. A rangsorban Magyarországa 14. helyet érte el.

  • c)

   A Magyar Minőség Társaság és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a FV Zrt. "kiemelkedő minőségű vezetékes ivóvíz szolgáltatása" elismeréseképpen 2005. november 7-én "Magyar Minőség Háza" díjjal tüntette ki. A díj nevezés útján nyerhető el. A benyújtott pályázati anyagokat független szakértőkből álló zsűri bírálja el. 2005. évben 25 magyarországi vállalkozás kapta meg a díjat.

 • 20.

  Megjegyezte, hogy nincs semmilyen előírás arra vonatkozóan, hogy egy olyan megjelölést, mint az "Európa egyik legjobb ivóvize" milyen mérésnek, benchmarkingnak kellene megelőznie. Álláspontja szerint 19.a. pont szerinti vizsgálat már alapot adhat arra, hogy összehasonlító megjegyzéseket lehessen tenni a vízminőségről.

 • 21.

  Hivatkozott továbbá a FV Zrt. arra, hogy a fogyasztók tisztességtelen befolyásolása is kizárólag abban az esetben valósul meg, ha a magatartása alkalmas arra, hogy a gazdasági verseny torzításával a versenytársak számára hátrányos helyzetet teremtsen, amit alátámaszt a Gazdasági Versenyhivatal egyedi ügyekben hozott több döntése is (Vj-42/1999., Vj-80/1997.). Ebből kiindulva - figyelembevéve, hogy az "Európa egyik legjobb ivóvize" megjelölés a vezetékes víz, mint termék tekintetében tartalmaz egyfajta megjelölést - álláspontja szerint elsődlegesen azt kell vizsgálnia, hogy ez a minősítés - függetlenül műszaki tartalmától - jelent-e olyan tájékoztatást a fogyasztók részére, amely a többi versenytárs számára (azaz kizárólag a vezetékes ivóvíz Szolgáltatók számára) versenyhátrányt idéz elő a megjelölés nem valós volta esetén, és ezáltal a versenyt torzítja. A FV Zrt Budapest területén kizárólagos ivóvíz szolgáltató, így fogyasztónak nincs választási lehetősége az egyes ivóvíz szolgáltatók között. Ezért az eljárás tárgyául szolgáló megjelölés ezen gazdasági szituációból adódóan nem okozhat ezen a területen versenyhátrányt más ivóvíz szolgáltatónak.

IV.

Jogi értékelés

 • 22.

  A Tpvt. 8. § (1) bekezdése alapján tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A fogyasztók megtévesztésének minősül egyebek mellett, ha az áru lényeges tulajdonságáról megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak (Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pont).

Megtévesztés a gazdasági versenyben

 • 23.

  Annak a rendelkezésnek, hogy a fogyasztónak a "gazdasági versenyben" történő megtévesztése a tilalmazott, az a következménye, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban a védelem tárgya nem közvetlenül a fogyasztó, hanem a fogyasztónak az áruk vásárlása tekintetében meglévő döntési szabadsága. A bármilyen módon megtévesztésre alkalmas információ tehát akkor ütközik a Tpvt. 8. §-ba, ha az az ésszerűen eljáró fogyasztókat olyan - számukra hátrányos - döntésre sarkalja, amit a valós információ ismeretében nem hoztak volna

  • -

   akár úgy, hogy megvásárolnak valamely árut, amelyet egyébként nem vásároltak volna meg;

  • -

   akár úgy, hogy nagyobb mennyiséget vásárolnak adott áruból, mint a megtévesztő információ hiányában.

 • 24.

  A Versenytanács osztotta a FV Zrt. azon álláspontját, hogy a vizsgált állításban ivóvíz alatt a vezetékes ivóvíz értendő, továbbá, hogy a FV Zrt. szolgáltatási területén - mint kizárólagos szolgáltató - monopolhelyzetben van. Álláspontja szerint azonban a monopolhelyzet önmagában nem zárja ki, hogy a megtévesztés a gazdasági versenyben történjen. A Versenytanács szerint ugyanis a gazdasági verseny sérelme szempontjából közömbös, hogy az árut több fogyasztó vásárolja meg, vagy ugyanazon fogyasztók egyenként többet vásárolnak. A végeredmény ugyanis azonos: a vállalkozás - megtévesztő információ révén - nagyobb forgalmat ér el.

 • 25.

  Az viszont nem vitatható, hogy vezetékes ivóvíz minősége (pontosabban az, amit a fogyasztó a minőségről feltételez) hatással van ivásra felhasznált vezetékes ivóvíz mennyiségére. A kereskedelmi forgalomban kapható palackozott szénsavas és szénsavmentes ásványvizek ugyan még az ivási funkcióban sem tekinthetők a vezetékes ivóvíz Tpvt. 14. § (2) bekezdése szerinti ésszerű helyettesítő árujának, az azonban szintén nem vitatható, hogy a vezetékes ivóvizet a valóságosnál jobb minőségűnek gondolva a fogyasztók - minden egyéb körülményként változatlannak feltételezve - kevesebbet fogyaszthatnak a palackozott vizekből.

 • 26.

  Mindezek alapján a Versenytanács nem fogadta el a FV Zrt. azon álláspontját, hogy vizsgált magatartása nem a gazdasági versenyben történt, és érdemben vizsgálta, hogy az "Európa egyik legjobb ivóvize" reklámállítás alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.

A megtévesztésre alkalmasság

 • 27.

  A Versenytanács kialakult gyakorlata (pl. Vj-68/2003.) szerint alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, ha a vállalkozás áruja lényeges tulajdonságáról olyan felsőfokú jelzőt állít, amelyet nem tud hitelt érdemlően, objektív módon bizonyítani. A Fővárosi Bíróság a Vj-49/2001. számú határozat felülvizsgálata során hozott 3.K.31893/2001. számú ítéletében általános érvénnyel is rögzítette, hogy a fogyasztókhoz eljuttatott információ valóságtartalmát minden esetben a közreadójának kell igazolnia.

 • 28.

  Az "Európa egyik legjobb ivóvize" állítással - az "egyik" megszorító jelző ellenére - a FV Zrt. kétségkívül olyat állít áruja lényeges tulajdonságának minősülő minőségéről, amelynek valóságtartalmát az előzőek szerint neki kell bizonyítania.

 • 29.

  A Versenytanács álláspontja szerint a FV Zrt. által az eljárás során benyújtott dokumentumok az "Európa egyik legjobb ivóvize" állítást nem bizonyítják, mert:

  • -

   a FV Zrt. egyik részvényes által készített összehasonlítás az állításban foglalt Európánál szűkebb körre, a részvényes érdekeltségébe tartozó területekre terjed ki (a Versenytanács alaptalannak tartotta a FV Zrt. azon hivatkozását, hogy a bizonyítás módjára vonatkozó külön előírás hiányában, a részvényese által végzett - az állítás szempontjából nem teljeskörű - felmérés bizonyító erejű lenne);

  • -

   az Unesco kimutatás egyrészt nem Budapestre (hanem Magyarországra) vonatkozik, másrészt a minősítés alapján lényegesen tágabb, mint a vezetékes ivóvíz minősége;

  • -

   a "Magyar Minőség Háza" díj a kifogásolt állítással nem hozható összefüggésbe.

 • 30.

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy az "egyik legjobb minőség" kifejezés mindennapi életben elfogadott általános jelentése (Tpvt. 9. §) nem azonosítható az átlagot meghaladó minőséggel (lásd 18. pont), aminek bizonyítására egyébként szintén alkalmatlanok a 29) pont szerinti dokumentumok.

 • 31.

  Mindezek alapján a Versenytanács álláspontja szerint az "Európa egyik legjobb ivóvize" állítás beleütközik a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjába, amit a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pont szerint megállapított.

 • 32.

  A törvénybe ütköző magatartás további folytatásának a Tpvt. 77. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megtiltását a Versenytanács szükségtelennek tartotta, mert azon akciók amelyek keretében a FV Zrt. a jogsértő állítást megjelenítette, már lezárultak. Ugyanakkor az "Európa egyik legjobb ivóvize" állítás ismételt alkalmazása esetén új versenyfelügyeleti eljárás indítható.

 • 33.

  A Versenytanács a Tpvt. 78. § (3) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével (mindenekelőtt az elérhető anyagi előny és a verseny veszélyeztetettségének elenyésző mértékére tekintettel) szükségtelennek tartotta bírság kiszabását.

V.

Eljárási kérdések

 • 34.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 35.

  A FV Zrt-t megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. május 30.