Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-32/2006/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Colas-Hungária Építőipari Kft. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a T-Road Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Colas-Hungária Építőipari Kft. irányítást szerezzen a T-Road Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Colas-Hungária Építőipari Kft. (a továbbiakban: Colas Kft.) 2006. február 7-én Üzletrész Adásvételi Szerződés révén megvásárolta a korábbi tulajdonosoktól a T-Road Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: T-Road Kft.) üzletrészei többségét.

 • 2.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. február 9-én benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 3.

  A Colas Kft. a franciaországi Bouygues TP és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Bouygues-csoport) tagja.

 • 4.

  A Bouygues-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások az építőipar különböző területein tevékenykednek. Legjelentősebb szerepük az útépítés területén, ahol a csoport részesedése a magyarországi forgalomból 20-25 százalék közötti, az építőipar egyéb területein a részesedése nem éri el a 10 százalékot.

 • 5.

  A Bouygues-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások 2005. évben - a csoporton belüli forgalom nélkül - tizenötmilliárd forintot meghaladó nettó árbevételt értek el.

 • 6.

  A T-Road Kft. kizárólagos tevékenysége az útburkolat felmarása és a felmart aszfalt újrahasznosítása, melyet Magyarország egész területére kiterjedően végez, részesedése az országos forgalom 5-10 százalék közötti. Fő megrendelői, az ilyen tevékenységet nem végző útépítéssel foglalkozó vállalkozás-csoportok, köztük a Bouygues-csoport tagjai.

 • 7.

  A T-Road Kft. 2005. évi nettó árbevétele meghaladta az ötszázmillió forintot.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.

  Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés b) pontja alapján - mint vállalkozás feletti irányításszerzés - összefonódásnak minősül.

 • 9.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (a Tpvt. 26. § alapján: a Bouygues-csoport és a T-Road Kft.) 2005. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindkettőé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 12.

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport tevékenysége alapján kizárólag vertikális hatással lehet számolni. Az ebben az összefüggésben szóbajöhető legszűkebb érintett piacok (Tpvt. 14. §) áru szempontjából az útépítés és az útburkolat felmarás; földrajzi értelemben pedig Magyarország egész területe. Ezen érintett piacok tekintetében az érintett vállalkozás-csoportok egyikének a részesedése sem éri el a Közlemény 14.ii.b. pontja szerint kritikusnak minősülő 25 százalékot. A T-Road Kft. piaci részesedése alapján káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 13.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 14.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 15.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 16.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. április 6.