Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-30/2006/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Prometheus Tüzeléstechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett az E-Partner Energetikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Szeged), valamint a HEBÜ Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Szeged) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. megvásárolja az E-Partner Energetikai Szolgáltató Kft. Szentesen és Baján található kogenerációs gázmotoros kiserőműveit, illetve a Szegeden található kazánját, továbbá a HEBÜ Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket Üzemeltető Kft. békéscsabai kazánját.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A Prometheus Tüzeléstechnikai Zártkörűen Működő Részrvénytársaság (a továbbiakban: Prometheus Zrt.) és az E-Partner Energetikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: E-Partner Kft.) 2006. január 30. napján "Projekt-adásvételi Megállapodást" (a továbbiakban: Első Megállapodás) kötöttek egymással, amelynek értelmében a szerződő felek megállapodtak az E-Partner Kft. Első Megállapodás mellékletében tételesen meghatározott vállalkozásrészei Prometheus Zrt. általi megvásárlásáról. Részleteiben

  • a)

   a Hungerit Rt. 6600 Szentes, Attila u. 3. szám alatti székhelyén üzemelő 1168 kW villamos teljesítményű TEDOM CAT 1200 típusú gázmotor, amelynek funkciója a feldolgozó üzem hőellátásának a biztosítása hosszú távú energiaszolgáltatási szerződés alapján;

  • b)

   az Első Magyar Kenderfonó Zrt. 6724 Szeged, Londoni krt. 3. szám alatti telephelyén létesített középnyomású gáztüzelésű kazánház, amely gőzt állít elő az üzemcsarnokok fűtésének kielégítése érdekében, egyidejűleg a Prometheus átveszi a kazánház üzemeltetésére vonatkozó feladatokat is, amelyeket eddig az E-Partner Kft.-vel kötött szerződés alapján a HEBÜ Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: HEBÜ Kft.) látott el;

  • c)

   a Bajai Kórház 6500 Baja, Rókus u. 10. szám alatti épületében üzemelő 500 kW villamos teljesítményű BAG 750 G típusú gázmotor, amelynek funkciója a kórház hőellátásának a biztosítása hosszú távú energiaszolgáltatási szerződés alapján oly módon, hogy a gázmotor az Első Megállapodás aláírásának az időpontjában a Prometheus Zrt. részére szolgáltatott hőt, míg a kórház hőellátására vonatkozó szerződés a Prometheus Zrt. és kórház között áll fenn.

A szegedi projekthez hozzátartozik még a kendergyár világítási rendszerének Prometheus Zrt. általi átvétele is. Ezt a rendszert az E-Partner építette ki a korábban használt izzók lecserélésével, lényegében egy beruházást valósított meg az ügyfél részére, mely beruházást az ügyfél világítási szolgáltatási díj fizetésével ellentételez a szerződés fennállása alatt és végül a szerződésben meghatározott értéken kerül a tulajdonába a szerződés lejártát követően.

 • 2.

  Ugyancsak 2006. január 30. napján a Prometheus Zrt. és a HEBÜ Kft. "Projekt-adásvételi Megállapodást" (a továbbiakban: Második Megállapodás) kötöttek egymással, amelynek értelmében a szerződő felek megállapodtak a HEBÜ Kft. Második Megállapodásban meghatározott vállalkozásrésze Prometheus Zrt. általi megvásárlásáról, nevezetesen a Bonduelle Nagykőrös Kft. békéscsabai telephelyén található fűtőmű (kazánház és kapcsolódó berendezések) megvásárlásáról.

 • 3.

  A Megállapodások alapján a Prometheus Zrt. megvásárolja az E-Partner Kft. 2 kiserőművét és a HEBÜ Kft. és az E-Partner Kft. 1-1 hőenergiát előállító kazánját. Az E-Partner Kft. szentesi és bajai kiserőműve (a két gázmotor) hőenergia mellett kapcsoltan villamos-energiát is előállít, azaz kogenerációs erőmű, míg az E-Partner Kft. szegedi és a HEBÜ Kft. békéscsabai kazánjai kizárólag hőenergiát állítanak elő (a Megállapodások tárgyát képező gázmotorok és kazánházak a továbbiakban együtt: Vállalkozásrészek).

 • 4.

  A Prometheus Zrt. 2006. február 27-én benyújtott kérelmében az 1) és 2) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Dalkia-csoport

 • 5.

  A Prometheus Zrt. a franciaországi Dalkia SAS által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Dalkia-csoport) tagja. A Dalkia-csoporthoz a Prometheus Zrt. és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Prometheus-csoport) mellett további magyarországi vállalkozás nem tartozik, a Dalkia-csoport külföldön honos tagjai a Magyar Köztársaság területén 2005. évben nem értek el nettó árbevételt.

 • 6.

  A Dalkia SAS két - egyaránt franciaországi - vállalkozás, a Veolia Environment SA (a továbbiakban: Veolia) és az Electricité de France (a továbbiakban: EdF) közös irányítása alatt áll.

 • 7.

  A Veolia által irányított Veolia-csoport Magyarországon kizárólag olyan tevékenységeket folytat (víz-csatornaszolgáltatás, hulladékgazdálkodás), amelyek semmilyen formában nem kapcsolódnak a Vállalkozásrészek tevékenységéhez.

 • 8.

  A Prometheus-csoport közintézmények, lakóépületek, irodaházak és ipari létesítmények infrastrukturális szolgáltatásait - főként a hőszolgáltatást - biztosítják, a szükséges feltételek kialakítása mellett, a folyamatos üzemeltetést is ellátva. A Prometheus-csoport hőszolgáltatást és/vagy hőtermelést az ország több településén végez, Szegeden, Szentesen, Baján és Békéscsabán azonban nem. A termelt villamosenergiát az adott településen tevékenykedő villamosenergia-szolgáltató vállalkozás vásárolja meg.

 • 9.

  A Prometheus-csoport tagjainak 2005. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - meghaladta a 15 milliárd forintot.

 • 10.

  A Prometheus-csoport részesedése az országos villamosenergia termelésből valamivel magasabb mint 1,4 százalék, míg a távhőtermelésből országos szinten valamivel kevesebb mint 0,8 százalék.

E-Partner Kft.

 • 11.

  Az E-Partner Kft. a DÉMÁSZ 100%-os tulajdonában álló vállalkozás, amelyet 1995. szeptember 1. napján hoztak létre. A DÉMÁSZ-t 60,91%-ban az EdF irányítja. A társaság célja, hogy a DÉMÁSZ úgynevezett ESCO programjában (multi energetikai megoldások értékesítése, finanszírozása) a már üzemelő projektek működtetését végezze. Konkrétan a társaság energetikai szolgáltatást, üzletviteli tanácsadást és mérnöki tevékenységet végez.

HEBÜ Kft.

 • 12.

  A HEBÜ Kft. az E-Partner Kft. 100%-os tulajdonában álló vállalkozás. A Társaságot még 1992. július 17. napján hozta létre a DÉMÁSZ, majd 2004 folyamán került az E-Partner Kft. tulajdonába. A társaság fő tevékenysége a gőz- és melegvízellátás, valamint kapcsolt villamosenergia termelés, amelyeket a szegedi telephelyén és a békéscsabai fióktelepén végez. A hőszolgáltatás mellett minimális mértékben egyéb vállalkozási tevékenységet is folytat, így például a HEBÜ Kft. végzi az E-Partner Kft. által megvalósított projektek, a DÉMÁSZ más leányvállalatai által fenntartott kiserőművek üzemeltetését és azok környezetvédelmi feladatainak az ellátását.

 • 13.

  A Vállalkozásrészek által előállított áruk értékesítéséből - a nem a Vállalkozásrészek hasznosításával elért nettó árbevételt figyelmen kívül hagyva - az E-Partner Kft. és a HEBÜ Kft. 2005. évben 524 millió forint nettó árbevételt ért el a Tpvt. 27. § (1) és (4) bekezdéseit is figyelembe véve.

 • 14.

  A Vállalkozásrészek által értékesített villamosenergia illetve megtermelt hő (távfűtéshez kapcsolódó távhő) éppen meghaladja az országos villamosenergia értékesítés 1 ezrelékét, illetve az országos távhőtermelés 3 ezrelékét.

III.

Az érintett piacon egyes sajátosságai

 • 15.

  A távhőpiac szolgáltatói oldalán jellemzően két szereplő van jelen: a távhőtermelő és a távhőszolgáltató. A két tevékenység végzése nem szükségszerűen válik ketté, az esetek többségében a távhő szolgáltatója rendelkezik saját távhőtermelő kapacitással is. A távhőtermelő, amennyiben ő maga nem szolgáltató is egyben, az általa előállított hőenergiát a távhőszolgáltató részére vagy ipari fogyasztó részére értékesíti. A távhőpiacra jellemző, hogy a nagykapacitású létesítmények mellett egyre nagyobb teret hódítanak a gazdaságos, kisebb kapacitású kapcsolt energiát előállító berendezések, mint a gázmotorok.

 • 16.

  A távhőpiacon, mivel a távhőszolgáltatás vezetékes szolgáltatás, ahol egyszerre csak egy szolgáltató szolgáltathat, gyakorlatilag kizárt a szolgáltatók közötti verseny. A távhőszolgáltatást igénybe vevő egyéni fogyasztók és ipari fogyasztók számára azonban léteznek helyettesítő fűtési rendszerek. A helyettesítő fűtőrendszerek piacán sok fogyasztó állította/állítja át fűtési rendszerét távhőről más alternatív fűtési módokra, mivel az általános fogyasztói vélemény szerint a távhőenergia ára átlagban 30 %-kal magasabb, mint az energia egyenértékes gázfűtés ára. A távfűtési rendszerek helyettesíthetők elektromos, gáz vagy egyéb fűtési rendszerrel, továbbá egyedi központi fűtéssel. A leválás anyagi ráfordítással is jár, amely nehezíti a helyettesítést, de meg nem akadályozhatja. Minden fűtésrendszeri változtatás beruházást igényel, a fűtési rendszerek (így a szolgáltatások) helyettesíthetősége a technikai megvalósíthatóságtól függ. Amennyiben a fűtési rendszer alkalmas az átállásra, a távfűtési szolgáltatások helyettesíthetők más szolgáltatásokkal.

 • 17.

  A távhőszolgáltató rendszerek helyi jellegűek, nincsenek országosan vagy akár regionálisan egységes rendszerbe összekapcsolva. Jelentős eltérések vannak a hőforrásokban, a felhasznált tüzelőanyag fajtáiban, eltérőek a szolgáltatott távhő műszaki paraméterei és jelentős különbségek vannak a szolgáltatás műszaki feltételei között is. A távhőt az előállítás helyétől nem lehetséges nagyobb távolságra eljuttatni (hőveszteség lép fel). Ezért távhő terméket a fűtőműtől vagy villamos energiával kapcsoltan hőt is termelő erőműtől csupán néhány tíz kilométeres távolságra lehet gazdaságosan szállítani és értékesíteni. A villamos áram terméket ezzel szemben az előállítás helyétől akár több száz kilométeres távolságra is lehet szállítani, az országos összefüggő távvezetéki rendszeren.

 • 18.

  A távhőtermelés nagyobb hányadát közcélú villamos erőművekben, illetve az áramszolgáltatók fűtőerőműveiben állítják elő, mind a két esetben kapcsoltan, villamos energiával együtt. A távhő egy kis hányadát fűtőművekben termelik. A távhő hőhordozó közege gőz vagy forró víz. A távhőszolgáltatás helyi közüzemi szolgáltatás, nincs országos összefüggő távvezetéki rendszere. Elsősorban ott létesültek csak tisztán hőenergiát előállító fűtőművek, ahol erőmű közelségének hiánya miatt nem lehetett közvetlen csatlakozást kiépíteni és a beruházási összeg csökkentése érdekében nem létesült kapcsolt energia előállítására alkalmas berendezés.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 19.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha két vagy több előzőleg egymástól független vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik. A Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásrésznek minősülnek az olyan eszközök vagy jogok, amelyek megszerzése elégséges a piaci tevékenység végzéséhez.

 • 20.

  A Vállalkozásrészek az előzőeknek nem vitathatóan megfelelnek, továbbá az azt megvásárló Prometheus Zrt. a Tpvt. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vállalkozásrészeket értékesítő E-Partner Kft.-től és HEBÜ Kft.-től független vállalkozásnak minősül, mert a DÁMÁSZ-nak és így az E-Partner Kft.-nek, illetve a HEBÜ Kft.-nek egyedüli, a Prometheus Zrt-nek pedig a Veolia-val közös (közvetett) irányítója. Mindezek alapján a Vállalkozásrészeknek a Prometheus Zrt. által történő megvásárlása vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 21.

  A Tpvt. 27. § (4) bekezdés szerint a vállalkozásrész esetében az azt értékesítő vállalkozás által az értékesített eszközök és jogok hasznosításával elért előző évi nettó árbevételt kell figyelembe venni.

 • 22.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. §) közül a Prometheus-csoport 2005. évi nettó árbevétele önmagában meghaladta a tizenötmilliárd forintot, a Vállalkozásrészeké pedig az ötszázmillió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

V.

Az engedélyezés

 • 23.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 24.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfólió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének ás a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. - időközben 1/2005. sz. közleménnyel módosított - közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 25.

  A Versenytanács a Vállalkozásrészek tevékenységéből adódóan a távhő és a villamosenergia piacot vizsgálta részletesen. Ezek tekintetében

  • -

   az érintett árupiac (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) szempontjából

   • a)

    a villamosenergiának nincs ésszerű helyettesítő áruja;

   • b)

    a távhőnek ugyan elvileg lehet helyettesítője, de az esetleges ésszerű helyettesíthetőség részletes vizsgálatát a Versenytanács nem látta szükségesnek, mert a később részletezettek szerint a szűkebb (csak a távhőt) magában foglaló piac feltételezése mellett, sem jelentkeznek káros versenyhatások;

  • -

   az érintett földrajzi piac (Tpvt. 14. § (3) bekezdés)

   • a)

    a villamosenergia esetében Magyarország egész területe;

   • b)

    a távhőnél azonban - figyelemmel a korlátozott szállíthatóságra - legfeljebb egy-egy település.

Szolgáltatás megnevezése

Az összefonódásban résztvevő vállalkozás neve

Hőellátás- és távhőcélú termelés és szolgáltatás

1. Prometheus Rt.

2. E-Partner Kft vállalkozásrésze

3. HEBÜ Kft. vállalkozásrésze

4. Dorog-Esztergom Erőmű Kft

5. Promtávhő Szolgáltató Kft.

6. Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft.

7. Kőbányahő Távhőtermelő és -szolgáltató Kft.

8. RAS-HŐ Hőszolgáltató Kft.

Villamos energia termelés

1. Prometheus Rt.

2. E-Partner Kft vállalkozásrésze

3. Dorog-Esztergom Erőmű Kft.

4. Kőbányahő Távhőtermelő és -Szolgáltató Kft.

 • 26.

  A villamosenergia esetében az összefonódásnak kizárólag horizontális hatásai lehetnek, ami azonban a Prometheus-csoport és a Vállalkozásrészek együttesen 1,5 százalék körüli országos piaci részesedése mellett nem ad alapot versenyaggályokra.

 • 27.

  A távhő termelés-szolgáltatás tekintetében nem valószínűsíthető a versenyre káros horizontális-, vertikális-, portfólió- vagy konglomerátum hatás.

 • 28.

  A Dalkia-csoportnak a Prometheus-csoporton kívüli tagjai nincsenek jelen a magyar piacon, ezért ebből a szempontból nem valószínűsíthetők káros versenyhatások.

 • 29.

  Az összefonódás következtében a Vállalkozásrészekkel bővülő Prometheus-csoport egyik (közvetett) közös irányítója az EdF. Az EdF-csoportba tartoznak olyan vállalkozások, amelyek jelen vannak a magyarországi villamosenergia és távhő piacon (DÉMÁSZ Rt., EdF Rt.), ami általános esetben járhat káros versenyhatásokkal. Az adott esetben azonban a Vállalkozásrészek értékesítője az EdF-csoportba tartozó E-Partner Kft. és HEBÜ Kft. Ebből következőleg az EdF viszonylatában a káros versenyhatások elvileg kizárhatók, mert a piaci kapcsolatokat esetlegesen torzító irányítási kapcsolat szempontjából a Vállalkozásrészek "eltávolodott" az EdF-től: azokat jelenleg, mint az E-Partner Kft. és a HEBÜ Kft. részeit egyedül irányítja, az összefonódás megvalósulása esetén pedig a Prometheus Zrt. részeként a Veolia-val közösen.

 • 30.

  A Prometheus-csoport másik (közvetett) közös irányítója a Veolia. A Veolia-csoport magyarországi tagjai azonban nem végeznek olyan tevékenységet, amelyek valószínűsíthetően a versenyre káros horizontális-, vertikális- vagy portfolió hatást eredményezhetnek.

 • 31.

  A Vállalkozásrészek jelenleg is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartoznak, ezért konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 32.

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdése szerinti jelen határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71. § (1) és (2) bekezdései alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 33.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg, mely esetben az eljárási díj a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint kettőmillió forint.

VI.

Eljárási kérdések

 • 34.

  A kérelmező az eljárás megindításakor a kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, ezért az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni.

 • 35.

  A Versenytanács a határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 36.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, . .