Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-21/2005/117.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az

  • az Albacomp Számítástechnikai Részvénytársaság (Székesfehérvár),

  • a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Rt. (Budapest),

  • az ORACLE Hungary Kft. (Budapest),

eljárás alá vontakkal szemben versenykorlátozó megállapodás és összehangolt magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) alapján meghozta a következő

határozatot

A versenytanács megállapítja, hogy az Albacomp Rt. és a Synergon Rt. a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság részére -a produktív üzemben működő Oracle Applications humán - és bérszámfejtési rendszer (továbbiakban: Oracle HR) bevezetett moduljainak felülvizsgálatára és a verzióváltás megvalósítására, valamint a rendszer funkcionális körébe tartozó egyéb humán vonatkozású alkalmazásfejlesztések megvalósítására tanácsadói és projektvezetői szerepkörben- nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó projekt elnyerése érdekében versenykorlátozó megállapodást kötöttek egymással.

A versenytanács az Albacomp Rt-vel szemben 10 000 000 Ft (azaz tízmillió forint), a Synergon Rt-vel szemben 10 000 000 Ft (azaz tízmillió forint) bírságot szab ki, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek a Gazdasági Versenyhivatalnál a 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlára befizetni.

E határozattal szemben a kézhezvételétől számított 30 napon belül az eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.