Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-26/2004/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Mávépcell Mély-Magas és Vasútépítő Kft. I. rendű; a Swietelsky Bauges.m.b.H., II. rendű; a Swietelsky Építő Kft., III. rendű eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik az eljárás alá vont vállalkozások.

Indoklás

I.

A tényállás

A Megállapodás

 • 1)

  A Mávépcell Mély-Magas és Vasútépítő Kft. (a továbbiakban: Mávépcell Kft.), a Swietelsky Bauges.m.b.H., valamint Swietelsky Építő Kft. (a továbbiakban: Swietelsky Kft.) jogelődje 2001. május 4-én Keretmegállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek, melyben rögzítették, hogy a Magyarországon megjelenő vasútépítési és pályafelújítási pályázatokon konzorcium formájában vesznek részt.

 • 2)

  A Megállapodásban rögzítésre került az is, hogy:

  • a)

   "a Mávépcell Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy vasútépítési munkáihoz mindazokat a vasútépítő gépeket, melyek Magyarországon nem találhatók, illetve nem megfelelő műszaki állapotúak, kizárólag a Swietelsky Bauges.m.b.H cégtől bérli";

  • b)

   "a Mávépcell Kft. mindent elkövet annak érdekében, hogy a magyarországi piacon működő más vasútépítő társaságok is törekedjenek az előző pontban leírt eszközök használatára, melyeket ezek a cégek rajta keresztül vehetnek igénybe"

  • c)

   "a Swietelsky Bauges.m.b.H vasútépítő gépeit Magyarországon kizárólag partnerén a Mávépcell Kft-n keresztül adja bérbe. Attól az időponttól kezdve, hogy megalakult a Swietelsky-Mávépcell Kft., a Swietelsky Bauges.m.b.H gépeit csak ezen a cégen keresztül fogja Magyarországon bérbe adni és használni."

A Megállapodás résztvevői

 • 3)

  A Mávépcell Kft. meghatározó tevékenysége a vasútépítés és felújítás részben saját, részben bérelt gépek felhasználásával.

 • 4)

  A Swietelsky Bauges.m.b.H európai szinten vezető vállalkozás, különös tekintettel a vasútépítéshez szükséges nagygép-technológiára. Magyarországon már a Megállapodást megelőzően is bérbeadták gépeiket a Mávépcell Kft. és más vállalkozások részére is.

 • 5)

  A Swietelsky Bauges.m.b.H többségi üzletrész-tulajdonosa a Swietelsky Kft-nek, mely a vizsgált időszakban a vasútépítéshez kapcsolódóan elsősorban mélyépítési tevékenységet végzett.

A Megállapodás megvalósulása

 • 6)

  A Mávépcell Kft. 2001. augusztusban a Szentesi Vasútépítő Kft. részére a Swietelsky Bauges.m.b.H-tól bérelt SUZ 500 típusú átépítő vonattal végzett alvállalkozói tevékenységet.

 • 7)

  2001. szeptember 1-én a Swietelsky Bauges.m.b.H irányítást biztosító, többségi (51 %) és a Mávépcell kisebbségi (49 %) üzletrész-tulajdonával megalakult a Swietelsky-Mávépcell Kft. Ezt követően a Swietelsky Bauges.m.b.H Magyarországon kizárólag a Swietelsky-Mávépcell Kft-n keresztül adta bérbe vasútépítő gépeit.

A piac további szereplői

 • 8)

  Magyarországon a Swietelsky Bauges.m.b.H mellett az alábbi külföldi vállalkozások adtak bérbe vasútépítéshez szükséges gépeket:

  • -

   H.F. Wiebe & Co. GmbH;

  • -

   Leonhard Weiss GmbH & Co. KG;

  • -

   Zs. Brno a.s.;

  • -

   GSG Knape

II.

A vizsgálat

 • 9)

  A Gazdasági Versenyhivatal 2004. március 9-én indított versenyfelügyeleti eljárást az I-III. rendű eljárás alá vont vállalkozások ellen annak vizsgálatára, hogy a Megállapodásban foglalt rendelkezések sértik-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-át.

 • 10)

  A vizsgáló a Tpvt. 71. § szerinti jelentésben - annak megállapítása mellett, hogy a konzorcium keretében való indulásban történő megállapodás önmagában nem sérti a Tpvt. rendelkezéseit - az alábbi indítványokat tette:

  • a)

   Indítványozta annak megállapítását, hogy az I-III. rendű eljárás alá vont vállalkozások - mint versenytársak - a Megállapodásban (lásd határozat 2.b. és c. pont) foglaltak révén magatartásukat összehangolták annak érdekében, hogy a magyar piacon a vasúti gépek bérlését koordinálják, ami a Tpvt. 11. § (2) bekezdés d) pontjába ütköző piacfelosztást valósít meg, mely a Tpvt. 13. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem minősülhet csekély jelentőségűnek.

  • b)

   A Mávépvcell Kft. és a Swietelsky Bauges.m.b.H esetében indítványozta bírság kiszabását, miután a Megállapodás jogsértő rendelkezéseit a gyakorlatban is megvalósították (lásd 6. pont).

III.

Jogi értékelés

 • 11)

  A Versenytanács álláspontja szerint a Megállapodásnak a vizsgáló által jogsértőnek minősített rendelkezései nem tekinthetők "a piac versenytársak által történő felosztásának". A szóban forgó rendelkezések ugyanis olyan vertikális megállapodásnak minősülnek, melyben a Swietelsky Bauges.m.b.H (mint eladó) vállalja, hogy Magyarországon kizárólag a Mávépcell Kft-n (mint viszonteladón) keresztül adja bérbe gépeit.

 • 12)

  Az előzőekre tekintettel a Megállapodásnak a határozat 2.b. pontjában említett rendelkezésének a "melyeket ezek a cégek rajta keresztül vehetnek igénybe" része, valamint c. pontjában említett rendelkezése a Tpvt. 11. § (2) bekezdés d) pontjának azon fordulatát sérthetik, mely szerint tilos az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozása.

 • 13)

  A fenti tilalomra nem vonatkozik a Tpvt. 14. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja, vagyis az nem esik tilalom alá, ha a megállapodásban résztvevő vállalkozások együttes részesedése az érintett piacon nem éri el a tíz százalékot.

 • 14)

  Az adott esetben az érintett piac, illetve a Megállapodás résztvevői érintett piaci részesedésének meghatározása további részletes vizsgálatot igényelne. Ezek elvégzését a Versenytanács szükségtelennek ítéli, mert az esetlegesen a Tpvt-be ütköző magatartás 2001. szeptember 1-el (a Swietelsky Bauges.m.b.H-tól nem független Swietelsky-Mávépcell Kft. megalapításával) megszűnt, továbbá a Megállapodás esetlegesen jogsértő rendelkezései rövid ideig (nem egész négy hónapig) voltak érvényben és a gyakorlatban csak egy ügyletet érinthettek (lásd 6. pont), vagyis az esetleges versenykorlátozó hatás sem lehetett számottevő.

 • 15)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés első fordulata ("az eljárást megszünteti, ha nem látja indokoltnak annak tovább folytatását") alapján az eljárás megszüntette.

 • 16)

  A jogorvoslati jogra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2004. november 23.