Vj-137/2004/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Waberer`s Holding Logisztikai Rt. (Budapest) kérelmező, illetve a Transporta Nemzetközi Fuvarozási és Szolgáltató Kft. (Biatorbágy) kérelmezett vállalkozások által összefonódás engedélyezése tárgyában benyújtott kérelemre indult eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy Waberer`s Holding Logisztikai Rt. megszerezze a Transporta Nemzetközi Fuvarozási és Szolgáltató Kft. száz százalékot kitevő üzletrészeit.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Versenytanácshoz benyújtott, de a Fővárosi Bíróságnak címzett keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

 • 1)

  A kérelem tárgyát adó üzleti tranzakciót megvalósító adásvételi szerződést a 2004. július 9-én írták alá. Ennek megfelelően a Transporta Nemzetközi Fuvarozási és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Transporta) üzletrészének száz százalékát a jelen eljárásban kérelmező vevő, a Waberer`s Holding Logisztikai Rt. (a továbbiakban: Waberer`s Holding) megvásárolta a jelen eljárásban ügyfélnek nem minősülő Bau-Trans Hungária Szolgáltató Kft.-től, a GH Holding Kft.-től, valamint az SZL Tanácsadó Kft.-től.

 • 2)

  A fent ismertetett szerződésben foglaltaknak megfelelően a kérelmező a tranzakció teljesüléséhez, azaz a tranzakciót megvalósító jogügylet érvényes létrejöttéhez a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyét kérte. A kérelem alapján a versenyfelügyeleti eljárás 2004. augusztus 9-én indult.

II.

 • 3)

  A kérelmező Waberer`s Holding a Volán Tefu Rt. jogutódja. A jogelőd elsősorban közúti árufuvarozással és raktározással foglalkozott. A privatizációt követően a vállalat magyar magánszemélyek tulajdonába került. Ezt követően a vállalat tevékenysége kiterjedt a vámkezelésekkel kapcsolatos szolgáltatások, általános szállítmányozási, illetve különböző logisztikai szolgáltatások nyújtására is.

 • 4)

  Mintegy 200 fuvareszközzel a szolgáltatásokat önszerződős szállítmányozóként nyújtja, amelyből a szállítmányozási értékesítési bevételének közel fele származik. Ezen túlmenően, a kérelmező által létrehozott vállalkozás(csoport)hoz tartozó vállalkozások 1400 kamionnal rendelkeznek, amelyből 1150 a nemzetközi fuvarozásban tevékenykedik. Az egyéb szállítmányozói forgalmát lebonyolítók alvállalkozó árufuvarozók. Emellett jelentős értékű a tengerentúli, illetve légi szállítmányozásból származó bevétele.

 • 5)

  A kérelmező részéről közvetve érintett vállalkozások közül a jelen eljárás szempontjából említendő a Hungarocamion Rt., amely a társaság 1998. évi privatizálását követően került a cégcsoporthoz. Nemzetközi fuvarozást közel 1200 fuvareszközzel végez. Az alaptevékenysége mellett szállítmányozói, logisztikai és vámszolgáltatói szolgáltatásokat is végez.

 • 6)

  A kérelmezett főbb tevékenységi körei a közúti szállítás, egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység, illetve egyéb szárazföldi járművek kölcsönzése. A Transporta Kft.-t 1992-ben alapították elsősorban élelmiszer-, szárazáru-, H-Rapid és gázszállítási szolgáltatások bonyolítására. Az élelmiszer üzletág keretein belül elsősorban kiskereskedelmi üzletláncok fuvarozási feladatait látja el. A H-Rapid gyors szállítás elsősorban azonnali igények igen rövid határidővel történő teljesítését jelenti. A gázüzletágon belül - az energetikai célú gáztermékek fuvarozása mellett - speciális célokra alkalmas PB-gáz, valamint autógáz szállítása történik.

 • 7)

  Az 1) pontban leírt adásvételi szerződés versenykorlátozó kikötést nem tartalmaz.

III.

 • 8)

  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 23. § (1) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. A jelen eljárás tárgyát képező tranzakció a Tpvt. ezen szakaszának értelmében összefonódásnak minősül.

 • 9)

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az engedélykérési kötelezettség fennállásának szükséges feltétele, hogy az összefonódással érintett vállalkozások együttes előző évi nettó árbevétele meghaladja a tízmilliárd forintot, illetve az, hogy az irányítás alá kerülő vállalkozás előző évi nettó árbevétele a hozzá kapcsolódó közvetett résztvevőkkel együtt meghaladja az ötszázmillió forintot.

 • 10)

  A benyújtott, illetve a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Tpvt. 23. (2) bekezdése szerint meghatározott érintett vállalkozási kör előző évi nettó árbevételi adatai alapján megállapítható, hogy az összefonódás által érintett vállalkozások előző üzleti évben Magyarországon realizált nettó árbevétele eléri a Tpvt. 24. § (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket.

 • 11)

  A jelen eljárás megindítására a Tpvt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az ügyfél kérelmére a Tpvt. 24. § szerinti engedélyezés tárgyában került sor. A kérelmet a Tpvt. 28. § (1) bekezdése alapján az irányítást szerző vállalkozás nyújtotta be. A kérelmezett összefonódást más ország nemzeti, illetve az EU versenyhatóságának nem jelentették be.

IV.

 • 12)

  A kérelmezett összefonódás által érintett piacok a nemzetközi és belföldi szállítmányozás és a közúti fuvarozás. Az érintett piacokon jelen lévő külföldi és magyar vállalkozások viszonylag nagy száma, az összefonódásban érintett vállalkozások külön-külön, illetve együttesen számított alacsony piaci részesedése, az érintett piacok megtámadhatósága vonatkozásában a GVH rendelkezésére álló információk alapján a Versenytanács - a GVH, illetve a Versenytanács Elnökének 3/2003. sz. Közleményében foglaltakra is tekintettel - megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás nyilvánvalóan nem vet fel versenyjogi aggályokat, ezért az összefonódás piaci hatásainak részletes elemzése szükségtelen.

 • 13)

  Erre figyelemmel a GVH engedélye a Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint nem tagadható meg. Mivel a kérelmezett összefonódás kétséget kizáróan nem hoz létre és nem erősít meg gazdasági erőfölényt az érintett piacokon, a Versenytanács szerint a Tpvt. 63..§. (3) ac) alpontja alkalmazható az ügyben.

 • 14)

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint - a Közleményben foglalt egyszerűsített eljárásra vonatkozóan - az eljárás díja két millió forint. Az eljárási díjat a Tpvt. 62. § (1) bekezdésének második mondata szerint a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni, amelyet a kérelmező rendben megfizetett.

 • 15)

  A Tpvt. 74. § (1) bekezdése szerint a kérelmező a tárgyalás mellőzését kérte, ezért a Versenytanács jelen határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 16)

  A jelen határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése biztosítja

Budapest, 2004. szeptember 13.