Vj-7/2004/25

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Aventis Pharma Szolgáltató Kft. ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban -tárgyaláson kívül -meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen, annak szüneteléssel érintett részében nincs helye jogorvoslatnak.

Egyebekben a határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás megindítása

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal 2004. január 10-én a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján versenyfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy az eljárás alá vont Aventis Pharma Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Aventis) Tritace nevű gyógyszertermékére vonatkozó

  • -

   orvoslátogatók által terjesztett gyógyszerismertetőjében (a továbbiakban: Ismertető), illetve

  • -

   orvosi szaklapokban közzétett a "ACE-gátlás és kardiovaszkuláris prevencio -A HOPE, a PROGRESS és az EUROPA vizsgálat tanulságai- című hirdetésében (a továbbiakban: Hirdetés)

foglaltakkal megsértette-e a Tpvt. 8. és 10. §-ának, illetve a gazdasági reklámtevékenységről szóló, módosított 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 7/A. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit.

II.

A tényállás

Az Aventis

 • 2)

  Az Aventis a strasbourgi (Franciaország) központú Aventis vállalkozáscsoport gyógyszeripari részlegének magyarországi leányvállalata. Fő tevékenységi köre a cégcsoport által fejlesztett és forgalmazott innovatív humán gyógyszerek magyarországi képviselete és ismertetése, valamint a kapcsolódó klinikai kutatások tervezése, megszervezése és monitorozása, kereskedelmi tevékenységet nem folytat, a termékek marketingjével és promóciójával foglalkozik. A tényleges értékesítés közvetlenül a Hungropharma Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. konszignációs raktárán keresztül történik.

 • 3)

  Az Aventis a rendelkezésre álló piaci ismeretek alapján megtervezi a forgalmazott gyógyszerek éves forgalmát, meghatározva az egyes kiszerelések várható eladott dobozszámát. A stratégiát és az adott időszakra érvényes taktikát a termékmanager határozza meg a gyógyszerismertetéssel közvetlenül foglalkozó munkatársakkal együtt. A stratégia és a taktika az orvoslátogatókra nézve kötelező. A gyógyszerismertető munkatársak tervszerűen, meghatározott szakterületen dolgozó orvosok részére adnak át tudományos ismereteket.

A Tritace

 • 4)

  A Tritace preventíve alkalmazva szignifikánsan csökkenti a myocardiális infarktus, a stroke és a cardiovascularis eredetű halálozás gyakoriságát az olyan betegnél, akiknél valamilyen érrendszeri megbetegedés (pl. manifeszt szívkoszorúér-betegség, stroke az anamnézisben, vagy perifériás érbetegség), illetve legalább egy kockázati tényezővel (microalbuminuria, hypertonia, emelkedett össz-koleszterin-szint, alacsony HDL-koleszterin-szint, dohányzás) együttjáró diabetes mellitus miatt megnövekedett a cardiovascularis események előfordulásának kockázata. Csökkenti továbbá az összes halálozást és a revascularisatio szükségességét, késlelteti a cardialis decompensation kialakulását és progresszióját.

 • 5)

  Az Aventis az alábbi táblázatban megjelölt készítményeket nevezte meg a Tritace helyettesítő termékeinek.

Versenytárs vállalkozás

Helyettesítő termék

Pfizer Kft.

Accupro

Pannon Pharma Gyógyszergyártó Kft.

Aceomel

Biogal-Teva Pharma Kft.

Acepril

Wörwag Pharma Kereskedelmi Képviselet

Captogamma

Bristol Myers Squibb

Captopril

Medicine & Business Kft.

Conpres

EGIS Gyógyszergyár Rt.

Coverex

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

Ednyt

Novartis Hungária Egészségügyi kft.

Lotensin

Pharmavit Gyógyszer- és Élelmiszeripari Kft.

Monopril

Merck Sharp & DohmeKft.

Prinivil

Pliva d.d. Moi Kereskedelmi Képviselet

Quadropril

Merck Sharp & Dohme Kft.

Renitec

EGIS Gyógyszergyár Rt.

Tensiomin

 • 6)

  A versenytársi termékek 2003. évi becsült forgalmi adatai alapján a Coverex forgalma a Tritace forgalmával hasonló nagyságrendű, így ez a termék számít a Tritace első számú versenytársának. A Coverex tabletta az ACE gátló gyógyszerkészítmények csoportjába tartozó perindopril monokomponens hatóanyagú gyógyszertermék, mely 1993. év óta van forgalomban a magyar gyógyszerpiacon. A termék alkalmazási előiratában szereplő javallatok szerint a termék a hipertónia és szívelégtelenség kezelésére alkalmas, arra kapott forgalombahozatali engedélyt.

 • 7)

  A 30 db-os Coverex 4 mg teljes ára 1870 Ft, a betegek által fizetendő ár 453 Ft. A legnagyobb forgalmú 28 db-os Tritace 5 mg teljes ára 3360 Ft, a betegek által fizetendő ár 682 Ft.

Az Ismertető

 • 8)

  Az orvoslátogatók által a szakorvosok és háziorvosok részére 2003. szeptemberétől folyamatosan, esetlegesen több alkalommal átadott négyoldalas Ismertető klinikai vizsgálatok eredményeire hivatkozással összehasonlítja a Tritace-t a perindopril hatóanyaggal. A Magyarországon forgalomban lévő egyetlen, csak perindopril hatóanyagot tartalmazó ACE-gátló a Coverex.

 • 9)

  Az Ismertető 1. oldalán - egyebek mellett - az alábbi állítás olvasható: "Magyarországon évente legalább további 45.000 kardiovaszkuláris esemény lenne megelőzhető!"

 • 10)

  Az Ismertető 2. oldala tartalmazza három klinikai vizsgálat (a Tritaceval kapcsolatos HOPE, valamint a perindopilra vonatkozó PROGRESS és EUROPA) alapján a Tritace és perindopril főbb jellemzőinek táblázatos összehasonlítását, közte az ún. NNT (Number needed to treat = egy esemény megelőzéséhez 1 évig kezelendő betegek száma) értékeket, melyek alapján azt is rögzíti, hogy "A Tritaceval csupán feleannyi beteget kell kezelni egy kardiovaszkuláris esemény elkerüléséhez, mint perindoprillal."

 • 11)

  Az Ismertető 3. oldalán lényegében az előző oldal összegző értékelése található, vagyis a prevenció, a megelőzhető események, a betegek köre kerül összevetésre, majd az utolsó sorban ismételten az évente egy esemény megelőzéséhez kezelendő betegek száma és típusa kerül kiemelésre vörös színnel hangsúlyozva a Tritaceval elérhető 111-es számértéket, szembe állítva a perindoprillal elérhető 221-es számértékkel.

 • 12)

  Az Ismertető 4. oldalán három vörös alapon kiemelt, a Tritace elsőrendűségét hangsúlyozó állítás szerepel, úgy mint "Egyedülálló prevenciós indikáció a fokozott rizikójú betegek széles körére", "Egyedülállóan széles indikációs spektrum az ACE-gátlók között" és "Igen hatékony és a legszélesebb körű kardiovaszkuláris prevenciós lehetőség az ACE-gátlók között", továbbá a "Megfizethető ár" kijelentés.

 • 13)

  Minden oldalon találhatóak a lábjegyzetek, amelyek igyekeznek értelmezhetővé tenni a megjelenített értékeket. Igy például lábjegyzet tájékoztat arról, hogy a 9) pontban említett "45.000"-es érték a Háziorvosi Továbbképző Szemle (HTSZ) 2003. évi 8. számának 43-49. oldalán írottakon alapul.

 • 14)

  Az Ismertetőből 2003. évben összesen 13000 példány került terjesztésre (szeptemberben 8000, októberben 5000) körülbelül 4-5000 orvos részére, amelyek közé a háziorvosokon kívül kardiológusok, diabetológusok és belgyógyászok tartoztak. Az orvosok ugyanazt az Ismertetőt általában 2-3 alkalommal kapták meg.

A Hirdetés

 • 15)

  Az Aventis orvosi folyóiratokban fizetett hirdetéseket, ún. PR-cikkeket tett közzé "ACE-gátlás és kardiovaszkuláris prevenció - A HOPE, a PROGRESS és az EUROPA vizsgálat tanulságai" címmel, amelyek tartalmazták az Ismertetőben található összehasonlító táblázatokat, valamint a táblázatban foglaltakat kiértékelő megállapításokat, egyebek mellett azt, hogy "a katasztrofális egészségi állapotú magyar lakosság 10-20 %-a tartozik a `HOPE-populáció` körébe, akiknél évente legalább 45.000 kardiovasculáris esemény, közte halál, szívizominfarktus, szélütés, revascularisation lenne bizonyítottan megelőzhető a Tritace kezeléssel."

 • 16)

  A Hirdetés azonos formában a következő orvosi szaklapokban jelent meg 2003. szeptembere és novembere között:

  • -

   Medicus Anonymus 9. szám - minden háziorvos megkapja (5,5 ezer pld.)

  • -

   Magyar Orvos 10. szám - legnagyobb példányszámú orvosi lap ( 43 ezer pld.)

  • -

   Orvostovábbkéző Szemle 11. szám - legkedveltebb orvosi lap (15 ezer pld.)

  • -

   Medical Tribune 19. szám

  • -

   Praxis 10. szám

  • -

   Medicus Universalis 5. szám

 • 17)

  A vizsgálat az Ismertetőben és a Hirdetésben foglalt összehasonlítással kapcsolatosan beszerezte több szakmai szervezet (Országos Gyógyszerészeti Intézet, Magyar Orvosi Kamara), illetve praktizáló orvosok véleményét, továbbá rendelkezésre álltak az Aventis, valamint a Coverexet gyártó Egis Rt. által felkért szakértők által készített értékelések. A különböző vélemények és értékelések azt nem vitatták, hogy az Aventis az egyes klinikai vizsgálatok (HOPE, PROGRESS, EUROPA) eredményeit valósan mutatja be, azt azonban több válaszadó is jelezte, hogy az egyes vizsgálatok eredményei közvetlenül nem vethetők össze egymással.

III.

A vizsgálati indítvány

 • 18)

  A vizsgáló a Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján az eljárás további menetére az alábbi indítványt tette:

  • a)

   a Tritace klinikai hasznosságát közvetítő NNT érték sérti a Grtv. 7/A. § (3) b) pontjának tárgyilagossági követelményét, és így nem felel meg a Grtv. 7/A §. (2) bekezdés a) pontjában lefektetett feltételnek, emiatt a Tpvt. 8. § (2) bekezdésébe ütközik;

  • b)

   a Tritace kezeléssel megelőzhető éves eseményszám - ami becslésen alapuló számítás eredménye - az áru lényeges tulajdonságára vonatkozó megtévesztésre alkalmas tájékoztatásnak minősül, ami a Tpvt. 8. § (2) bekezdésébe ütközik;

  • c)

   az a. és b. pont szerinti kifogásolt állítások alkalmazásától való eltiltást, és az egyértelmű és tárgyilagos tájékoztatás követelményének megfelelő helyreigazító nyilatkozat közzétételét;

  • d)

   a bírság kiszabásának mellőzését, mivel a jogsértő állítások az orvosok vényfelírási gyakorlatában - kétséget ébresztő voltuk miatt - nem tölthettek be elsődleges szerepet, ezáltal nem fejthettek ki jelentős piaczavaró hatást sem.

IV.

Az Aventis álláspontja

 • 19)

  A vizsgáló által a 18.a. pont szerint indítványozott jogsértés tekintetében az Aventis hivatkozott arra, hogy mind az Ismertetőben, mind a Hirdetésben feltüntette azokat a szakirodalmi hivatkozásokat, melyeken az általa közölt NNT-értékek alapultak, ezért azok - álláspontja szerint - nem alkalmasak a fogyasztók (akik az adott esetben a széleskörű szakismeretekkel rendelkező orvosok) megtévesztésére. Nem vitatta ugyanakkor, hogy a 2003. szeptember 15-től alkalmazott Ismertetőben és a 2003. év során megjelentetett Hirdetésben a Tritace NNT értéke tekintetében téves szakirodalmi hivatkozás volt feltüntetve. Az Ismertető tekintetében 2004. január 13. óta azonban már módosított (pontos hivatkozást tartalmazó) változat van forgalomban, a Hirdetés pedig már nincs megjelenés alatt.

 • 20)

  A Tritace kezeléssel megelőzhető éves eseményszámra (lásd 18.b. pont) nézve az Aventis hivatkozott arra, hogy az egy független és lektorált orvosi szaklapban, a Háziorvosi Továbbképző Szemlében jelent meg, melyre az Ismertetőben és a Hirdetésben is egyértelműen hivatkozott.

 • 21)

  A 19. és 20. pontban foglalt tényállításaihoz kapcsolódóan az Aventis kifejtette, hogy közlései összhangban vannak az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről szóló 64/2003. (X. 31.) ESzCsM rendelet 4. § (4) bekezdésével, mely szerint a promóciós anyagokon található idézeteket, táblázatokat és más szemléltető anyagokat az eredetihez hű formában kell bemutatni, és azok pontos forrását fel kell tüntetni. Nem vitatva, hogy lehetnek az adott kérdésekben az általa hivatkozottaktól eltérő szakmai álláspontok is, állította, hogy a szakirodalmi forrásokon alapuló, abból pontosan idézett valós állítás semmi esetre sem tekinthető megtévesztőnek, mert az érintett áruk szakmailag képzett fogyasztói (az orvosok) is tisztában vannak a tudományos világban természetes jelenségnek számító szakmai vitákkal. Kételyük esetén ezért elvárható, hogy a rendelkezésükre álló szakirodalomban nézzenek utána az egyes információknak, így megtévesztésük emiatt is teljesen valószínűtlen.

 • 22)

  Mindezek alapján kérte a Tpvt. 72. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az eljárás megszüntetését.

V.

A Versenytanács előzetes álláspontja

 • 23)

  A Versenytanács a Tpvt. 73. § szerinti - az Aventis részére megküldött - előzetes álláspontja szerint a Hirdetésben, illetve a 2004. január 13-a előtt alkalmazott Ismertetőben közölt NNT értékek a téves szakirodalmi hivatkozásra tekintettel nem felelnek meg a tárgyilagos tájékoztatás követelményének, mert nem szolgáltatnak kellő mélységű információt, miáltal alkalmasak lehetnek az orvosok döntésének tisztességtelen befolyásolására. Ezért ezek tekintetében a Versenytanács jelezte, hogy:

  • -

   egyrészt a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja alapján a törvénybe ütközés megállapítását;

  • -

   másrészt a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján a Hirdetésre nézve, annak megjelenési helyein helyreigazító nyilatkozat közzétételének elrendelését

tervezi.

VI.

A szünetelés elrendelése

 • 24)

  Az Aventis a Versenytanács előzetes álláspontjának ismeretében kérte:

  • -

   elsődlegesen változatlanul az eljárás megszüntetését, hivatkozva arra, hogy az Ismertető és a Hirdetés kisebb formai hiányossága nem alkalmas a fogyasztók megtévesztésére;

  • -

   másodlagosan az eljárás három hónapos időtartamra történő szünetelését, figyelemmel arra, hogy a Versenytanács által jelzett jogsértés csekély súlyú és nincs értékelhető piaci hatása.

 • 25)

  A szünetelés elrendelése esetére az Aventis vállalta, hogy a megjelentetéshez szükséges három hónapon belül mindazokban az orvosi szaklapokban közzéteszi a Hirdetés korrigált szövegét, ahol a Hirdetés 2003. őszén pontatlanul jelent meg (Magyar Orvos; Praxis; Medicus Anonymus; Medical Tribune; Medicus Universalis; Orvostovábbképző Szemle), feltüntetve a Tritace NNT érték mellett a pontos szakirodalmi hivatkozást, a következő helyreigazító nyilatkozattal együtt.

  "A hirdetés közzétételére azért kerül sor, mert a (szaklap neve) 2003/(megjelenés száma, időpontja) számában megjelent hirdetésben az Aventis Pharma Kft. nem tüntette fel a HOPE vizsgálat NNT 111 értékének pontos szakirodalmi hivatkozását. A hirdetés korrigált szövege a következő: (hirdetés szövege)"

 • 26)

  A Tpvt. 75. § (1) bekezdés szerint az eljáró versenytanács legfeljebb hat hónapos időtartamra a hivatalból indult eljárás szünetelését rendelheti el, ha a vizsgált magatartás a verseny szabadságát vagy tisztaságát csekély fokban veszélyezteti, és az eljárás alá vont ügyfél vállalja, hogy

  • a)

   tartózkodik e magatartás folytatásától, valamint

  • b)

   kárveszély esetén megteszi a kár megelőzéséhez szükséges intézkedéseket, vagy megfelelő intézkedéseket tesz a már bekövetkezett jogsértés orvoslása érdekében.

 • 27)

  A Versenytanács osztotta az Aventis álláspontját atekintetben, hogy az előzetes álláspontja szerint kifogásolt magatartás csekély súlyú, ezzel is összefüggésben nem tervezte a Versenytanács - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - bírság kiszabását az előzetes álláspontban. Megállapította továbbá a Versenytanács, hogy az Aventis által tett 25) pont szerinti vállalások megfelelnek a Tpvt. 75. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak. Szintén elfogadhatónak találta az Aventis által kért három hónapos időtartamot.

 • 28)

  Mindezek alapján a Versenytanács az eljárás három hónapos szüneteléséről döntött.

VII.

Az utóvizsgálat

 • 29)

  Az Aventis vállalásának teljesítését a vizsgáló a 76. § (1) bekezdés a) pontja szerint utóvizsgálat keretében ellenőrizte.

 • 30)

  Az utóvizsgálat során a vizsgáló megállapította, hogy az Aventis a három hónapos határidőn belül vállalásait teljesítette, ezért a szüneteléssel érintett rész tekintetében az eljárás megszüntetését indítványozta.

 • 31)

  A Versenytanács az előzőekre tekintettel az eljárást az NNT érték vonatkozásában a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján megszüntette.

VIII.

Az Ismertető és a Hirdetés további elemeinek jogi értékelése

 • 32)

  Az Ismertető és a Hirdetés további elemeit - miután azok tekintetében az Aventis nem tett vállalásokat - a Versenytanács érdemben vizsgálta.

A Tpvt. alkalmazhatósága

 • 33)

  A Grtv. 9. § (1) bekezdése szerint tilos a kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszerek reklámozása, kivéve, ha gyógyszerismertetésnek minősül, amelynek a (2) bekezdés értelmében a gyógyszerek szakmai célú olyan reklámozása, ajánlása, valamint a gyógyszer összetételére, hatására, illetve alkalmazására vonatkozó bármiféle tájékoztatás tekintendő, amely kizárólag a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosultaknak, illetve az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szól.

 • 34)

  A Grtv. 15. § (1) bekezdése szerint a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezéseinek betartását a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ellenőrzi, a (2) bekezdés értelmében a megtévesztő reklám, illetve a megtévesztő összehasonlító reklám elbírálása (Grtv. 7. §, 7/A. §) a Tpvt-ben foglaltak szerint a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik.

 • 35)

  A Versenytanács álláspontja szerint a vizsgálat tárgyát képező Ismertető és Hirdetés nem vitathatóan megfelel a Grtv. 9. § (2) bekezdés szerinti gyógyszerismertetésnek, mert:

  • -

   egyrészt azok célja nem vitathatóan a Tritace nevű készítmény reklámozása, ajánlása, az áru igénybevételének előmozdítása céljából;

  • -

   másrészt az Ismertető terjesztésének módja, illetve a Hirdetés megjelenési helyei alapján nem vitathatóan kizárólag orvosoknak szól.

 • 36)

  Az előzőekre tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik annak vizsgálata, hogy az Ismertetőben és a Hirdetésben foglaltak alkalmasak-e a fogyasztók tisztességtelen befolyásolására.

Az orvos, mint fogyasztó

 • 37)

  A Tpvt. 8. § (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni, (2) bekezdésének a) pontja értelmében pedig a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A Tpvt. 9.§-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

 • 38)

  Egy reklám megítélése esetén kiemelkedő jelentősége van annak, hogy az ténylegesen milyen hatással van (lehet) a fogyasztók döntéseire, miként befolyásolja (befolyásolja-e egyáltalán) a fogyasztói magatartást, figyelembevéve, hogy a fogyasztói döntést befolyásoló tényezők közül csak egy a reklám, hiszen a vállalkozások, termékek közötti választás során a fogyasztó figyelemmel van múltbéli tapasztalataira, az egyéb forrásból rendelkezésre álló információkra stb. A reklám megítélése során fontos szempont az is, hogy a reklám milyen - milyen sajátosságokkal bíró - termék értékesítését kívánja elősegíteni.

 • 39)

  A gyógyszerek végső fogyasztói általában nem rendelkeznek olyan tudással, szakismerettel, amely alkalmassá tenné őket az azok közötti választásra, és a vényköteles gyógyszerek esetében (mint, amilyen a Tritace) lehetőségük sincs erre. A szakmai hozzáértés hiányát az orvosok pótolják, ők azok, akik döntenek az egyes szerek alkalmazását illetően. A vizsgálat tárgyává tett Ismertető, illetőleg Hirdetés - a jogszabályi előírásokból is adódóan - az orvosokat célozta meg. Az orvosokkal szemben viszont elvárás, hogy a gyógyszerek közötti választás során ésszerűen, a szakmai követelmények és a betegeik iránti felelősség tudatával járjanak el. A Gazdasági Versenyhivatal által korábbi eljárásokban (Vj-119/2002., Vj-120/2002.) végzett piackutatás eredményeként megállapítható volt, hogy az orvosok ezen elvárásnak megfelelő magatartást tanúsítanak. A gyógyszerek közötti választás felelősségét magán viselő orvos döntését alapvetően nem a reklámokban, gyógyszerismertetőkben, különböző promóciós anyagokban foglaltak, hanem szakmai tudása, ismeretei, tapasztalatai, a rendelkezésére álló gyógyszerindexek, a hivatalos kiadványok, a szakirodalom alapozzák meg.

 • 40)

  Az előzőek természetesen nem jelentik azt, hogy az orvosokat megcélzó reklámok minden esetben alkalmatlanok a megtévesztésre. A gyógyszert gyártó, forgalmazó vállalkozások elsődleges célja a reklámozással ugyanis nyilvánvalóan az értékesítés előmozdítása, amit a termék kedvező tulajdonságainak hangsúlyozása segítheti elő. Ilyen összefüggésben pedig nem zárható ki, hogy egy reklám alkalmas lehet az orvosok megtévesztésére, ha olyan tulajdonság tekintetében tartalmaz valótlan vagy más módon megtévesztésre alkalmas információt, amelyre az orvosok döntésük meghozatalakor jellemzően figyelemmel vannak.

 • 41)

  Mindezek alapján a Versenytanács abból indult ki, hogy az Ismertető és a Hirdetés megtévesztésre való alkalmasságának vizsgálatakor nem csupán az azokban foglalt információkat, hanem az azokban szakszerűen és pontosan hivatkozott szakforrásokban fellelhető információkat is figyelembe kell venni.

Az összehasonlító reklámozás

 • 42)

  A Grtv. 2. § o) pontja értelmében az összehasonlító reklám olyan reklám, amely közvetve vagy közvetlenül a fogyasztó számára felismerhetővé teszi a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozást, vagy a más vállalkozás által előállított a reklámban szereplő áruval azonos vagy ahhoz hasonló rendeltetésű árut.

 • 43)

  Az Ismertető és a Hirdetés meghatározó elemét jelentő táblázatban az Aventis saját áruját (Tritace) nem egy másik áruval hasonlítja össze. A táblázatokban említett hatóanyagnév alapján azonban az orvosok a vényköteles gyógyszerek közül - akár saját ismereteikből, akár gyógyszeradatbázisukból nyert információ alapján - csak a Coverex megnevezésű gyógyszerre asszociálhatnak, tehát szakember számára a versenytársi gyógyszerkészítmény beazonosítható. Ezért a Versenytanács összehasonlító reklámként is értékelte az Ismertetőt és a Hirdetést.

 • 44)

  A Grtv. 7/A § (2) bekezdése értelmében az összehasonlító reklám nem lehet megtévesztő. A (3) bekezdés értelmében az összehasonlító reklám kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat össze; tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát; továbbá az áruk árainak összehasonlítása esetén köteles azt tárgyilagosan bemutatni; valamint eredet-megjelöléssel rendelkező áruknál kizárólag azonos eredet-megjelölésű árukra vonatkozhat.

 • 45)

  A Versenytanács az összehasonlító táblázatokban szereplő adatokat illetően abból indult ki, hogy azok többéves klinika tanulmányok során született valós eredményeket tükröznek, amelyeket az eljárás alá vont a lábjegyzetekben hivatkozott szakirodalomból emelt ki, igaz nem maradéktalanul, de ellenőrizhető módon, mire tekintettel (a szüneteléssel érintett NNT értékek kivételével) nem valószínűsíthető azok megtévesztésre való alkalmassága. A Versenytanács érdemben nem vizsgálta azt, a több szakértő által is hivatkozott körülményt, hogy az egyes klinikai vizsgálatok eredményei közvetlenül nem vethetők össze egymással. Álláspontja szerint ugyanis, a 37-41. pontokban foglaltakra is tekintettel az orvosok (mint fogyasztók) - figyelembevéve az Ismertetőben és Hirdetésben szereplő szakirodalmi hivatkozásokat is - kellő szakértelemmel rendelkeznek a kapott (valós) információk értékeléséhez.

Egyéb reklámállítások

 • 46)

  A "Magyarországon évente legalább 45.000 kardioviszkuláris esemény lenne megelőzhető" állítást a Versenytanács - szemben a vizsgálói indítvánnyal - nem ítélte megtévesztésre alkalmasnak. Osztotta ugyanis - figyelemmel a 41. pontban foglaltakra is - az Aventis álláspontját atekintetben, hogy a megtévesztés lehetőségét kizárja az, hogy az állítás egy független, az Aventis által megfelelően hivatkozott tudományos cikkből származik.

 • 47)

  Az Ismertetőben és a Hirdetésben szereplő további közléseket a Versenytanács - egyezően a vizsgálói jelentéssel - nem találta megtévesztésre alkalmasnak, mert

  • -

   az elsőrendűséget hangsúlyozó állítások (lásd 12. pont) tekintetében megállapítható volt, hogy azok nem alaptalanok, mert a vizsgált időszakban más termék nem rendelkezett kardiovaszkuláris prevenciós hatást igazoló törzskönyvezett indikációval;

  • -

   a "Megfizethető ár" pedig egyrészt nem tartalmaz összehasonlítást a versenytársi termékek árával, másrészt az a sugallata, hogy készítmény ára nem túlzottan magas, vagyis az elérhető eredményhez képest a betegnek nem kell nagy kiadással számolniuk - a Tritace 682 forintos ára alapján - nem tekinthető megtévesztésre alkalmasnak.

 • 48)

  Mindezek alapján a Versenytanács az eljárást - annak szüneteléssel nem érintett részében - a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja szerinti határozattal megszüntette.

IX.

Eljárási kérdések

 • 49)

  Az Aventis kérte a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 50)

  Az eljárásnak a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján történő megszüntetése érdemi határozatnak minősül, melynek felülvizsgálatát az Aventis a Tpvt. 83. § (1) bekezdése alapján kérheti a bíróságtól.

 • 51)

  A Tpvt. 76. § (3) bekezdés e) pontjára alapított - szünetelés utáni - megszüntetés nem minősül érdemi határozatnak, ezért az ellen - figyelemmel a Tpvt. 82. § (1) bekezdésére is - nincs helye jogorvoslatnak.

Budapest, 2004. július 30.