Vj-85/2004/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  Ercorner Kft., I. rendű, valamint

 • -

  Óbuda Investment Ltd. II. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Ercorner Kft. és az Óbuda Investment Ltd. közösen irányítást szerezzen a Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: HSZV) szavazati jogainak több, mint 90 százalékával rendelkező Ercorner Kft. és az Óbuda Investment Ltd. (a továbbiakban: Óbuda Ltd.) 2004. április 23-án megállapodott, hogy a HSZV szavazati jogait a jövőben kétharmad-egyharmad arányban gyakorolják, továbbá a stratégiai döntéseket háromnegyedes szavazati arányhoz kötik.

 • 2)

  Az Ercorner Kft. és az Óbuda Ltd. az 1) pont szerinti megállapodásukhoz - mint közös irányításszerzéssel megvalósuló összefonódásához - 2004. május 19-én kelt kérelmükben a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 3)

  Az Ercorner Kft. kizárólagos tevékenysége a HSZV-ben lévő üzletrészével kapcsolatos vagyonkezelés, 2003. évben nettó árbevételt nem ért el. Az Ercorner Kft. üzletrészeinek 50 százalékát az alapító Plaza Centers B.V. 2004. február 26-án értékesítette a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (a továbbiakban: MKB) részére, mely tranzakciót a Gazdasági Versenyhivatal - mint közös irányításszerzést - engedélyezte (Vj-61/2004.).

 • 4)

  A Plaza Centers B.V. és az általa irányított magyarországi vállalkozások (a továbbiakban együtt: Plaza-csoport) meghatározó tevékenysége bevásárló központok üzemeltetése, és ahhoz kapcsolódó ingatlan beruházási és hasznosítási tevékenység. A Plaza-csoport 2003. évben 8,1 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

 • 5)

  Az MKB és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban: MKB-csoport) kereskedelmi banki tevékenységgel, befektetési szolgáltatásokkal, gépjármű és ingatlan finanszírozással, valamint gépjármű kereskedelemmel foglalkoznak. Az MKB-csoport kereskedelmi banki (hitelintézeti) tevékenységet végző vállalkozásainak 2003. évi együttes mérlegfőösszege 1248 milliárd forint volt, a csoporthoz tartozó többi vállalkozás 2003. évben 8,1 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

 • 6)

  A HSZV több, mint 90 százalékos szavazati jogot biztosító üzletrészeit az Ercorner Kft. 2003. december 5-i hatállyal szerezte meg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (a továbbiakban: ÁPV) Rt-től. A HSZV tevékenysége a hajógyári sziget ingatlanvagyonának kezelése, bérbeadása, melyből a HSZV 2003. évben 720 millió forint nettó árbevételt ért el.

 • 7)

  Az Óbuda Ltd. kizárólagos tevékenysége a HSZV-ben lévő üzletrészével kapcsolatos vagyonkezelés, 2003. évben nettó árbevételt nem ért el. Kizárólagos irányítója a CP Holdings Ltd., amely által irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: CP-csoport) magyarországi tevékenysége a gépjármű-kereskedelemre, az ipari gépek nagykereskedelmére, a mezőgazdasági termékek értékesítésére, a közraktározásra, a szállodai szolgáltatásokra és a biztonságtechnikai szolgáltatásokra terjed ki. A CP-csoport 2003. évi nettó árbevétele 53,6 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8)

  Az Ercorner Kft. az 1) pont szerinti megállapodást megelőzően a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján egyedül irányította a HSZV-t, amely a megállapodás révén - figyelemmel a taggyűlésen szükséges 75 százalékos többségre - az Ercorner Kft. és az Óbuda Ltd. közös irányításává alakul át. Az egyedüli irányítás közös irányítássá történő átalakulása a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § alapján: a Plaza-, az MKB- és a CP-csoport tagjai) 2003. évi nettó árbevétele (hitelintézetek esetében a Tpvt. 24. § (2) bekezdése alapján a mérlegfőösszeg tíz százaléka) együttesen meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő HSZV-é az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke által kiadott 1/2003. számú közleményben (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 12)

  Az összefonódás követően az Óbuda Ltd. révén közös irányítói pozícióba kerülő CP-csoport tevékenysége semmilyen formában nem kapcsolódik a közös irányítás alá kerülő HSZV-hez, ezért ilyen összefüggésben az összefonódás következtében horizontális-, vertikális- és portfolió hatásokkal sem kell számolni, továbbá káros konglomerátum hatások sem valószínűsíthetők.

 • 13)

  Nem voltak azonosíthatók káros versenyhatások abból adódóan sem, hogy az új közös irányító (CP-csoport), és a másik közös irányító Ercorner Kft. egyik közös irányítójának (az MKB-csoportnak) azonos tevékenysége a gépjármű kereskedelem, mert a két vállalkozáscsoport részesedése minimális a magyarországi gépjárműforgalomból.

 • 14)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15)

  A Versenytanács a 12-13) pontokban, valamint a Közleményben foglaltakra tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen megfizetették.

 • 17)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. június 21.