Vj-29/2004/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Verdugt Topco B.V.i.o. kérelmezőnek összefonódás engedélyezési kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Verdugt Holdings Europe B.V. - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Verdugt Topco B.V.i.o. irányítást szerezzen a Verdugt Holdings Europe B.V. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A 2004. február 1-én megkötött Adásvételi Szerződés értelmében a kérelmező Verdugt Topco B.V.i.o. megszerzi a Verdugt Holdings Europe B.V. (a továbbiakban: Verdugt) üzletrészeinek 100 százalékát.

 • 2)

  Az 1. pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a kérelmező 2004. február 5-én kelt kérelmében a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. A vizsgáló által a módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 68.§ (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2004. február 26-án teljesítette.

I.

Az összefonódás résztvevői

A CVC-csoport

 • 3)

  A kérelmező a CVC Capital Partners Belgium (a továbbiakban: CVC) által az 1) pont szerinti üzletrész megvásárlása céljából alapított vállalkozás. A CVC és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: CVC-csoport) a magyar piacon

  • -

   műanyag csövek és csőszerelvények;

  • -

   viszkóz-, műanyag- és textil-alapú műbelek, műanyag csomagoló-anyagok;

  • -

   gépjármű alkatrészek és tartozékok; valamint

  • -

   világítótestek, fénycsövek és asztali lámpák

forgalmazásával, egyes termékek esetében gyártásával is jelen vannak.

 • 4)

  A CVC-csoport Magyarországon honos tagjainak 2003. évi nettó árbevétele, továbbá a CVC-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén elért 2003. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a tízmilliárd forintot.

 • 5)

  A CVC a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével 2002. március 21-én irányítást szerzett a Massive International N.V. felett, amely által irányított Massive-csoport 2001. évben 11,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el a Magyar Köztársaság területén.

A Verdugt-csoport

 • 6)

  A Verdugt és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Verdugt-csoport) Hollandiában és Spanyolországban lévő gyártóüzemeikben szerves sókat és szerves savvegyületeket állítanak elő, és azokat Európa számos országában forgalmazzák.

 • 7)

  A Verdugt-csoporthoz magyarországi vállalkozás nem tartozik. A csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások 2003. évben ötszázmillió forintot el nem érő nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén szerves sók értékesítéséből, melynek révén azok magyarországi forgalmából 4,5 százalékkal részesedtek.

II.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8)

  Az 1. pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) és (2) bekezdésének a.) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül. Az összefonódásban résztvevő mindkét vállalkozáscsoport jelen van a magyar piacon, ezért az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, mire tekintettel arra - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 9)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: a CVC- és a Verdugt-csoport tagjai) 2003. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdése szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Verdugt-csoport 2003. évi nettó árbevétele a - két éves időszakon belül a CVC-csoport irányítása alá kerülő - Massive-csoport 2001. évi nettó árbevételével együtt az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdés alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

III.

Az engedélyezés

 • 10)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11)

  A Versenytanács a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Versenytanács elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja.

 • 12)

  A CVC-csoport és az irányítása alá kerülő Verdugt-csoport az összefonódással érintett magyarországi piacon nem végez azonos vagy egymást helyettesítő tevékenységet és vertikális kapcsolódás sincs magyarországi tevékenységeik között. Ezért a kérelmezett összefonódásnak horizontális és vertikális összefüggésben sem valószínűsíthetők versenyhatásai. Nem ad alapot versenyaggályokra az sem, hogy az összefonódás révén bővül a CVC-csoport által forgalmazott áruk köre (portfolió hatás), mert a két vállalkozáscsoport tevékenységi köre nem tekinthető egymást kiegészítőnek. Káros konglomerátum hatással szintén nem kell számolni, mert a Verdugt-csoport jelenleg is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoport.

 • 13)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 14)

  A Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében a Közleményben foglaltak alapján alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

IV.

Eljárási kérdések

 • 15)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 16)

  Az ügyfelek (a kérelmező és az irányítása alá kerülő Verdugt) képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. március 24.